هفتمین سمینار آمار و احتمال فازی هفتمین سمینار آمار و احتمال فازی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/21 | 

هفتمین سمینار آمار و احتمال فازی، دانشگاه بیرجند، ۱۲-۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
دبیر سمینار و دبیر کمیته علمی: دکتر محسن عارفی

 
کمیته علمی:       
  
              
دکتر ناصر رضا ارقامی، دکتر میرمحسن  پدرام، دکتر عباس پرچمی، دکتر سعیده پوراحمد، دکتر جلال چاچی، دکتر غلامرضا حسامیان،
دکتر حسن حسن پور، دکتر محمدرضا ربیعی، دکتر رضا زارعی، دکتر فاطمه سلمانی، دکتر بهرام صادق پور، دکتر سیدمحمود طاهری،
دکتر بهروز فتحی، دکتر ماشاء الله ماشین چی، دکتر غلامرضا محتشمی برزادران، دکتر سید باقر میراشرفی، دکتر حسن میش مست نهی، دکتر بابک نجار اعرابی 
مجموعه مقالات: دانلود
راهنما و چکیده مقالات: دانلود


دفعات مشاهده: 231 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/12 | 

هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی، دانشگاه فردوسی مشهد، 19 و 20 اردیبهشت 1397
دبیر سمینار: دکتر بهرام صادق­پور گیلده
دبیر کمیته علمی: دکتر بهرام صادق­پور گیلده
 
کمیته علمی:

دکتر جعفر احمدی، دکتر محمد رضا اکبرزاده توتونچی، دکتر محمد امینی، دکتر محمد رضا ربیعی، دکتر عبدالحمید رضایی رکن‌آبادی،
دکتر بهرام صادق‌پور گیلده، دکتر سید محمود طاهری، دکتر محسن عارفی، دکتر بهروز فتحی واجارگاه، دکتر ماشاالله ماشین‌چی،
دکتر غلامرضا محتشمی برزادران، دکتر علی وحیدیان کامیاد
 مجموعه مقالات: دانلود


دفعات مشاهده: 200 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نهمین سمینار آمار و احتمال فازی نهمین سمینار آمار و احتمال فازی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 
نهمین سمینار آمار و احتمال فازی، دانشگاه مازندران، ۱-۲ آبان ۱۳۹۸

کمیته علمی: دکتر حامد احمدزاده، دکتر اکبر اصغرزاده، دکتر محمدرضا اکبرزاده، دکتر میرحسین پدرام، دکتر عباس پرچمی،
دکتر احمد پوردرویش، دکتر رضا توکلی مقدم، دکتر محمدرضا ربیعی، دکتر رضا زارعی، دکتر بهرام صادقپور، دکتر سیدمحمود طاهری،
دکتر محسن عارفی، دکتر بهروز فتحی، دکتر ماشاءالله ماشین چی، دکتر رضاعلی محمدپور، دکتر حمیدرضا ملکی،
دکتر سیدباقر میراشرفی، دکتر مهشید نامداری

گزارش سمینار:
دانلود
مجموعه مقالات : دانلود


دفعات مشاهده: 415 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر