انجمن آمار ایران- سمینار آمار و احتمال فازی
هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/12 | 

هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی، دانشگاه فردوسی مشهد، 19 و 20 اردیبهشت 1397
دبیر سمینار: دکتر بهرام صادق­پور گیلده
دبیر کمیته علمی: دکتر بهرام صادق­پور گیلده
 
کمیته علمی:

دکتر جعفر احمدی، دکتر محمد رضا اکبرزاده توتونچی، دکتر محمد امینی، دکتر محمد رضا ربیعی، دکتر عبدالحمید رضایی رکن‌آبادی،
دکتر بهرام صادق‌پور گیلده، دکتر سید محمود طاهری، دکتر محسن عارفی، دکتر بهروز فتحی واجارگاه، دکتر ماشاالله ماشین‌چی،
دکتر غلامرضا محتشمی برزادران، دکتر علی وحیدیان کامیاد
 مجموعه مقالات: دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.252.528.fa
برگشت به اصل مطلب