انجمن آمار ایران- سمینار آمار و احتمال فازی
هفتمین سمینار آمار و احتمال فازی هفتمین سمینار آمار و احتمال فازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/21 | 

هفتمین سمینار آمار و احتمال فازی، دانشگاه بیرجند، ۱۲-۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
دبیر سمینار و دبیر کمیته علمی: دکتر محسن عارفی

 
کمیته علمی:       
  
              
دکتر ناصر رضا ارقامی، دکتر میرمحسن  پدرام، دکتر عباس پرچمی، دکتر سعیده پوراحمد، دکتر جلال چاچی، دکتر غلامرضا حسامیان،
دکتر حسن حسن پور، دکتر محمدرضا ربیعی، دکتر رضا زارعی، دکتر فاطمه سلمانی، دکتر بهرام صادق پور، دکتر سیدمحمود طاهری،
دکتر بهروز فتحی، دکتر ماشاء الله ماشین چی، دکتر غلامرضا محتشمی برزادران، دکتر سید باقر میراشرفی، دکتر حسن میش مست نهی، دکتر بابک نجار اعرابی 
مجموعه مقالات: دانلود
راهنما و چکیده مقالات: دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.252.529.fa
برگشت به اصل مطلب