انجمن آمار ایران- سمینار آمار و احتمال فازی
نهمین سمینار آمار و احتمال فازی نهمین سمینار آمار و احتمال فازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 
نهمین سمینار آمار و احتمال فازی، دانشگاه مازندران، ۱-۲ آبان ۱۳۹۸

کمیته علمی: دکتر حامد احمدزاده، دکتر اکبر اصغرزاده، دکتر محمدرضا اکبرزاده، دکتر میرحسین پدرام، دکتر عباس پرچمی،
دکتر احمد پوردرویش، دکتر رضا توکلی مقدم، دکتر محمدرضا ربیعی، دکتر رضا زارعی، دکتر بهرام صادقپور، دکتر سیدمحمود طاهری،
دکتر محسن عارفی، دکتر بهروز فتحی، دکتر ماشاءالله ماشین چی، دکتر رضاعلی محمدپور، دکتر حمیدرضا ملکی،
دکتر سیدباقر میراشرفی، دکتر مهشید نامداری

گزارش سمینار:
دانلود
مجموعه مقالات : دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.252.506.fa
برگشت به اصل مطلب