انجمن آمار ایران- سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
پنجمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن پنجمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 
پنجمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، دانشگاه یزد،۲۸ و ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
کمیته علمی: دکتر جعفر احمدی، دکتر مجید اسدی، دکتر اکبر اصغرزاده، دکتر ابراهیم امینی سرشت، دکتر محی‌الدین ایزدی، دکتر حمزه ترابی،
دکتر مهدی توانگر، دکتر علی‌اکبر جعفری، دکتر فیروزه حقیقی، دکتر بهاءالدین خالدی، دکتر محمد خنجری صادق، دکتر مهدی دوست‌پرست،
دکتر حجت‌اله ذاکرزاده، دکتر سمیه زارع‌زاده، دکتر محمد‌مهدی لطفی، دکتر عیسی محمودی
گزارش سمینار: دانلود     
مجموعه مقالات فارسی: دانلود
مجموعه مقالات انگلیسی: دانلود


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.253.503.fa
برگشت به اصل مطلب