بایگانی بخش پنجاه و هفتمین وبینار: معرفی انواع طرح­های گارانتی و مدل­بندی توابع هزینه برای سیستم‌های مهندسی