بایگانی بخش سی و پنجمین وبینار: پیش‌بینی زایمان زودرس با استفاده از یادگیری ماشین