بایگانی بخش سی و چهارمین وبینار:نشست هم‎اندیشی طرح برآورد سطح و میزان تولید محصولات زراعی در وزارت جهاد کشاورزی