بایگانی بخش سمینار آمار فضایی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ -

سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن