بایگانی بخش مجله علوم آماری ایران

img_yw_news
پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳ -

آئین نامه مجله علوم آماری

جلد ۸ شماره ۲ مجله علوم آماری منتشر شد.