بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 723 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,431,080 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ -

اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌شانزدهم)

اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌ شانزدهم)

img_yw_news
پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ -

هزینه‌های عضویت

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ -

صورتجلسات کمیته

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ -

بازرس و بازرس علی‌البدل انجمن آمار ایران(دوره‌های اول تا شانزدهم)

بازرس و بازرس علی‌البدل انجمن آمار ایران

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ -

اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌های‌ اول تا شانزدهم)

عضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌های¬ اول تا پانزدهم) 

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ -

هیئت مدیره

صفحه 1 از 28    
اولین
قبلی
1
...