• دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران
  • کنفرانس مدلسازی ریاضی و روشهای محاسباتی در علوم و مهندسی
  • بیستمین مسابقه دانشجویی آمار
  • بیستمین مسابقه دانشجویی آمار، تیر ۱۳۹۸، دانشگاه فردوسی مشهد
  • دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، شهریور ۱۳۹۸، دانشگاه سمنان
  • دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، شهریور ۱۳۹۸، دانشگاه سمنان

تقویم رویدادهای انجمن

پیام تسلیت وزیر علوم --
دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران -- 1398/12/30
ضایعۀ جبران‌ناپذیر درگذشت اولین رئیس انجمن آمار ایران --
اولین ریاضیدان ایرانی، لوح عضویت خود را از فرهنگستان علوم ... --
گزارش برگزاری سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن --
گزارش برگزاری دومین سمینار آموزش آمار --
در مورد اهمیت علم آمار و نظام آمارشناسی --
گزارش اجمالی دومین سمینار علوم ریاضی و چالش ها (راهکارهای ارتقای ... --
پیام رئیس انجمن آمار ایران به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی ... --
نامه دعوت به سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی --
img_yw_news
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

پیام تسلیت وزیر علوم

پیام تسلیت وزیر علوم  ..

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران

دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران-۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ..

آرشیو
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

خبرنامه انجمن آمار ایران

خبرنامه های انجمن آمار ایران ..

آرشیو
img_yw_news
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

نمایندگان انجمن

نمایندگان انجمن ..

آرشیو
img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

نظرسنجی

..

آرشیو
نشریات انجمن