تقویم رویدادهای انجمن

نامه دعوت به سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی --
دومین سمینار آموزش آمار -- 1398/08/08
ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن -- 1399/01/27
سخنرانی رئیس انجمن آمار ایران در افتتاحیه دوازدهمین سمینار احتمال ... --
گزارش برگزاری دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی --
اطلاعیه --
پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا --
ششمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی --
بیانیه پایانی هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی --
گزارش شرکت نماینده انجمن آمار ایران در مجمع شورای انجمنهای ... --
img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

نامه دعوت به سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

نامه دعوت به سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ..

img_yw_news
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸

دومین سمینار آموزش آمار

دومین سمینار آموزش آمار ..

img_yw_news
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸

ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

گروه آمار دانشگاه مازندران با همکاری قطب علمی داده‌های ترتیبی و فضایی، مرکز پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و انجمن آمار ایران ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن را برگزار می‌نماید. ..

img_yw_news
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

سخنرانی رئیس انجمن آمار ایران در افتتاحیه دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

سخنرانی رئیس انجمن آمار ایران در افتتاحیه دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ..

آرشیو
img_yw_news
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴

خبرنامه انجمن آمار ایران

خبرنامه های انجمن آمار ایران ..

آرشیو
img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴

اطلاعیه ویژه‌نامه انجمن آمار ایران

به پاس بیست و پنجمین سال تأسیس انجمن آمار ایران شماره 86 خبرنامه به ویژه‌نامه‌ای در این زمینه اختصاص یافته است. ..

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

خبرنامه انجمن آمار ایران شماره 85

خبرنامه انجمن آمار ایران شماره 85 ..

آرشیو
img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴

اطلاعیه ویژه‌نامه انجمن آمار ایران

به پاس بیست و پنجمین سال تأسیس انجمن آمار ایران شماره 86 خبرنامه به ویژه‌نامه‌ای در این زمینه اختصاص یافته است. ..

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

خبرنامه انجمن آمار ایران شماره 85

خبرنامه انجمن آمار ایران شماره 85 ..

آرشیو
نشریات انجمن