آیین‌نامه انتخاب پیشکسوت آمار ایران

 

آئین‌نامه­‌ی انتخاب پیشکسوت آمار ایران

با توجه به نقش آمار در پیشرفت و توسعه علم و پژوهش و یافتن راه‌حل‌های مناسب در مسائل مختلف علمی و اجتماعی، انجمن آمار ایران از میان کسانی‌که در اشاعه علمی آمار در ایران تأثیر قابل توجهی داشته‌اند،‌ پیشکسوت آمار ایران را بر اساس این آئین‌نامه تعیین و معرفی می‌نماید.
ماده ۱- پیشکسوت بر اساس محورهای زیر انتخاب می‌شود:
الف- دارای حسن شهرت و مقبولیت در جامعه آماری کشور
ب- صاحب تفکر و برنامه‌ریزی مؤثر برای ارائه طرح‌های مناسب در تعیین،‌ ارتقاء، تعمیق و تدوین دانش آماری
پ- فعال و تأثیرگذار در توسعه تحقیقات نظری و کاربردی آمار
ت- دارای سابقه مؤثر در اشاعه آمار و توسعه تحصیلات تکمیلی
ث- دارای درجه و رتبه­‌ی علمی و تحصیلی
ماده ۲-  ملاک‌های انتخاب پیشکسوت:
الف- مدارج عالیه علمی، خدمات آموزشی،‌ پژوهشی و اجرایی
ب- انتشار مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی
پ- ابتکار و نوآوری در فعالیت‌های آموزشی،‌ پژوهشی و خدماتی آماری
ت- راه‌اندازی یا عضویت در هیئت تحریریه­‌ی مجلات علمی معتبر (داخلی و خارجی)
ث- نقش مؤثر در گسترش فرهنگ آماری و اشاعه و به کارگیری علم آمار
ج- نقش مؤثر در راه‌اندازی رشته‌های جدید یا مقاطع تحصیلی آمار
چ- نقد،‌ بررسی و تألیف کتاب
ح- شرکت فعال در برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌ها
خ- ارائه مقاله در سمینارها و کنفرانس‌های داخلی و خارجی
د- عضویت فعال در مجامع علمی داخلی و خارجی
ماده ۳-  پیشکسوت منتخب انجمن در کنفرانس آمار ایران معرفی می‌شود. نحوه­‌ی نکوداشت پیشکسوت با هماهنگی دبیر کنفرانس و هیأت مدیره­‌ی انجمن آمار ایران تعیین می‌گردد.
ماده ۴- برای انتخاب پیشکسوت، شورایی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف-  رئیس انجمن آمار ایران
ب- دبیر کنفرانس آمار ایران
ج- سه نفر به انتخاب هیأت مدیره­ی انجمن آمار ایران که ترجیحاٌ یک نفر از مؤسسات اجرایی آماری کشور انتخاب می‌شود.
تبصره۱: اعضای شورای تعیین پیشکسوت و همچنین پیشکسوتان قبلی نمی‌توانند نامزد پیشکسوتی باشند.
ماده ۵-  هیأت مدیره­‌ی انجمن آمار ایران حداقل یکسال قبل از برگزاری کنفرانس آمار نسبت به ارسال فراخوان جهت معرفی پیشکسوت اقدام می‌نماید.
ماده ۶-  براساس فراخوان هیأت مدیره­‌ی انجمن آمار ایران، گروه‌های آموزشی یا پژوهشی آمار،‌ مؤسسات اجرایی آماری کشور یا اعضای انجمن آمار نامزد مورد نظر خود را با توجه به مفاد این آئین‌نامه به همراه مدارک مستند که توسط پیشنهاد دهنده تکمیل می‌گردد حداقل ۹ ماه قبل از برگزاری کنفرانس آمار به دبیرخانه­‌ی انجمن معرفی نمایند.
ماده ۷- شورای تعیین پیشکسوت آمار از میان نامزدهای فوق بر اساس مفاد موارد ۱ و ۲ یک ‌نفر را با رأی‌گیری مخفی به عنوان پیشکسوت آمار انتخاب و به هیأت مدیره­‌ی انجمن آمار ایران اعلام می‌نماید.
تبصره۲: کسب حداقل ۴ رأی مثبت اعضای شورا برای انتخاب پیشکسوت الزامی است.
این آئین­نامه شامل ۷ ماده و ۲ تبصره در جلسه هیأت مدیره­‌ی انجمن آمار ایران مورخ ۱۳۸۵
/۰۴/۰۱به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

 
 

 


دفعات مشاهده: 16593 بار   |   دفعات چاپ: 1783 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 350 بار   |   0 نظر