آئین نامه مجله علوم آماری

 | تاریخ ارسال: 1393/9/6 | 

   

آیین‌نامه­ی

 

« مجله علوم آماری »

 

نشریه­‌ی علمی- پژوهشی انجمن آمار ایران

 

 

 

فصل اول : مقدمه 

 

 به منظور نیل به اهداف انجمن آمار ایران در جهت پیشبرد و ارتقاء امر پژوهش‌های آماری در کشور و با عنایت به سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نشر علوم به زبان فارسی، انجمن آمار ایران نشریه­ای علمی  -پژوهشی را با نام

 

مجله علوم آماری (Journal of Statistical Sciences)

 

که به اختصار JSS  نامیده می­شود بنیان می‌نهد. در این­‌ آیین نامه منظور از هیاُت مدیره و مجله به ترتیب هیات مدیره انجمن آمار ایران و مجله علوم آماری است.

 

 

 

فصل دوم : مشخصات کلی 

ماده ۱- مجله، علمی-پژوهشی است و به هیچ جمعیت، گروه سیاسی، سازمان یا صنفی وابسته نیست.

ماده ۲- مجله حاوی مقالات پژوهشی و مروری اصیل در کلیه­ ی زمینه­‌های محض و کاربردی آمار و احتمال و رشته های وابسته است.

ماده ۳- مقالات مجله به زبان فارسی است.

تبصره ۱: درج چکیده مقاله به زبان انگلیسی الزامی است.

ماده ۴- مجله سالانه یک جلد و در دو شماره در قطع وزیری به صورت چاپی و الکترونیکی در سطح کشور منتشر می­شود.

تبصره ۱: تعداد شمارگان تا چهار شماره در سال قابل افزایش است.

تبصره ۲: طریقه نگارش و ارسال مقالات، جای نوشتن نام هیاُت تحریریه و نشانی آنها، رنگ و ظاهر جلد، نحوه شماره‌گذاری و مخفف نویسی روی جلد و بالای مقالات، جای قرار دادن نام نویسنده(گان) و نشانی آنها، چکیده مقالات و تاریخ دریافت ، تجدید نظر و پذیرش مقالات، تعداد صفحات و نحوه شماره­‌گذاری آن، توسط هیاُت تحریریه (که در فصل سوم تعریف خواهد شد) تعیین و تدوین می‌شود.

تبصره ۳: تعداد نسخه‌های چاپی هر شماره توسط سردبیر با هماهنگی دبیرخانه انجمن تعیین می‌شود.

 

 فصل سوم : سردبیر، هیاُت تحریریه، مشاوران و وظایف آنها 

ماده ۵- یکی از اعضای پیوسته انجمن به عنوان سردبیر مجله برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

تبصره ۱: اولین سردبیر توسط هیاُت مدیره تعیین می‌شود.

تبصره ۲: حدود یکسال مانده به پایان هر دوره سردبیری، هیاُت تحریریه مجله از بین خود یا اعضاء ذیصلاح و پیوسته انجمن آمار ایران، حداقل دو نفر را برای سردبیری دوره­‌ی آینده به هیاُت مدیره پیشنهاد می‌کنند تا از بین آنها یک نفر به عنوان سردبیر مجله تعیین شود.

تبصره ۳: هیأت مدیره درصورت صلاحدید می‌تواند از هیأت تحریریه درخواست پیشنهادهای جایگزین نماید.

تبصره ۴: انتخاب مجدد سردبیر قبلی مجله مانعی ندارد.

تبصره ۵: هرگاه سردبیر مجله قبل از پایان دوره­‌ی سردبیری به دلایلی کناره گیری کند، تا انتخاب سردبیر بعدی، هیاُت مدیره یکی از اعضای هیاُت تحریریه را موقتاً مسئول مجله کرده و هیاُت تحریریه بیدرنگ مقدمات انتخاب سردبیر جدید را فراهم می­کند. در صورت انتخاب مسئول موقت مجله به سردبیری، مدتی که وی مسئول موقت بوده جزو دوره چهار ساله سردبیری او محسوب نمی‌شود.

ماده ۶- سردبیر می‌تواند یک نفر را به عنوان مدیر اجرایی مجله با تأیید هیاُت مدیره انتخاب کند.

ماده ۷- اعضاء هیاُت تحریریه از میان افراد پیشنهادی سردبیر و سایر پژوهشگران و محققین برجسته آماری توسط هیاُت مدیره تعیین و منصوب می‌شوند.

تبصره ۱: تعداد اعضاء هیاُت تحریریه حداقل ۵ نفر و حداکثر۹ نفر است.

تبصره ۲: سردبیر عضو هیاُت تحریریه است.

تبصره ۳: عضویت در هیاُت تحریریه افتخاری است و اعضاء حق هیچگونه استفاده از نام مجله یا انجمن را در تبلیغات سیاسی ندارند.

تبصره ۴: حضور اعضاء هیاُت تحریریه در جلساتی که به دعوت سردبیر تشکیل می شود، الزامی است.

ماده ۸- هیاُت مدیره به پیشنهاد هیاُت تحریریه، می‌­تواند به عضویت هریک از اعضای هیاُت تحریریه مجله به یکی از دلایل زیر خاتمه دهد:

الف- عدول از مقررات آیین‌‏نامه.

ب- عدم حضور در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب.

ج- عدم انجام وظایف محوله.

تبصره ۱: فرصتهای مطالعاتی یا مسافرتهای کوتاه مدت موجب برکناری عضو نخواهد شد.

تبصره ۲: خاتمه عضویت اعضاء هیاُت تحریریه مجله نباید در نشریات خبری اعلام گردد و فقط نام وی از فهرست هیاُت تحریریه حذف می‌شود.

ماده ۹- سردبیر می‌تواند به منظور ارتقاء کیفیت مجله از افراد برجسته علم آمار در داخل و خارج از کشور (به عنوان مشاور) برای ارزیابی و داوری مقالات استفاده نماید.

تبصره ۱: انتخاب مشاوران به پیشنهاد سردبیر و تأیید هیاُت تحریریه است.

تبصره ۲: هیچ محدودیتی در تعداد اعضاء مشاوران مجله وجود ندارد.

ماده ۱۰- دریافت مقالات تحقیقی از نویسنده(گان)، صدور رسید به نویسنده، ارسال مقاله به دو داور متخصص و جمعبندی نظرات داوران به منظور بررسی در هیاُت تحریریه از وظایف سردبیر است . تصمیم­‌گیری نهایی به هر صورت توسط هیاُت تحریریه انجام می‌شود.

تبصره ۱: سردبیر مجله می‌تواند روند داوری هریک از مقالات را بعهده یکی از اعضاء هیاُت تحریریه یا مشاوران واگذار کند. این فرد موظف است نتیجه داوری را به سردبیر ارسال کند تا در هیاُت تحریریه مطرح و تصمیم­‌گیری شود.

ماده ۱۱- جلسات هیاُت تحریریه به صورت حضوری یا مجازی با دعوت سردبیر تشکیل می‌شود.

تبصره ۱: آراء اعضای جلسات حضوری یا مجازی محرمانه است.

تبصره ۲: جلسات با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد.

تبصره ۳: تصمیمات هیاُت تحریریه با اکثریت نسبی حاضران لازم­‌الاجرا است.

تبصره ۴: چنانچه هیاُت تحریریه قادر به جمع‌بندی نظرات داوران نباشد، مقاله به داور سوم ارسال می‌گردد و پس از دریافت نظر داور سوم، مجددا نظرات داوران در هیاُت تحریریه طرح و تصمیم‏‌گیری می‌شود.

ماده ۱۲- هیچ مقاله‌­ای بدون داوری منتشر نخواهد شد و نام داوران محرمانه خواهد ماند. 

ماده ۱۳- در هر جلسه هیاُت تحریریه، پس از بحث و تبادل نظر در مورد مقالات،  به صورت زیر تصمیم‌­گیری خواهد شد. 

الف- مقالات پذیرفته شده را تعیین می‌کنند تا توسط سردبیر یا مدیر اجرایی به نویسنده اعلام ­گردد.

ب- مقالاتی که احتیاج به بازنویسی دارند با موارد اشکال براساس نظرات داوران، بدون مشخص شدن نام آنان، تعیین شده و کتباً توسط سردبیر یا مدیر اجرایی به نویسنده اعلام می­گردد.

ج-  مقالات رد شده را تعیین می‌کنند تا همراه با نظر داوران بدون مشخص شدن نام آنان،کتبا توسط سردبیر یا مدیر اجرایی به نویسنده اعلام گردد.

ماده ۱۴ - کلیه مقالات مصوب برای یک جلد در اختیار سردبیر یا مدیر اجرایی قرار می­گیرد، وی آنها را جهت اصلاح نهایی و بازبینی به نویسنده‌ی مسئول ارسال می‌نماید. نویسنده‌ی مسئول هر مقاله موظف است ظرف  حداکثر یک هفته مقاله را تصحیح و عودت دهد.

تبصره ۱: کلیه امور چاپ و توزیع به عهده سردبیر یا مدیر اجرایی خواهد بود.

تبصره ۲:  توزیع مجله آماده شده به عهده دبیرخانه انجمن می­باشد.

ماده ۱۵- یک جلد از شماره­ای که مقاله در آن چاپ شده است رایگان برای نویسنده ی مقاله ارسال می‌گردد.

تبصره ۱: نسخ اضافی مجله منوط به پرداخت هزینه از طرف نویسنده است که باید در زمان تصحیح مقاله توسط نویسنده تقاضا شود.

ماده ۱۶- هیأت تحریریه موظف است نهایت کوشش خود را در انتشار بموقع مجله، تماس با انجمن­‌های علمی به منظور مبادله نشریات و بالا بردن کیفیت علمی مجله به کار برند. هماهنگی کلیه این فعالیت­‌ها به عهده ی سردبیر مجله است.

 

فصل چهارم : امور مالی
ماده ۱۷- چاپ و انتشار مجله با هزینه انجمن انجام می‌گیرد.

تبصره ۱: برای انجام هزینه‌‏های ضروری مجله، تنخواهی از طرف هیاُت مدیره در اختیار سردبیر قرار می­گیرد. سردبیر موظف است صورتحساب هزینه­‌ها را به خزانه­‌دار انجمن ارائه و تسویه حساب نماید.

ماده ۱۸- بهای هر شماره مجله و وجه اشتراک سالیانه آن برای غیر اعضاء توسط هیاُت مدیره تعیین می­شود و کلیه منافع حاصل از فروش آن به حساب انجمن واریز می­شود.

فصل پنجم : راه­‌های تغییر آیین‏‌نامه
ماده ۱۹- هرگونه تصمیم در موارد پیش­‌بینی نشده و یا تغییرات پیشنهادی اعضای انجمن، اعضای هیاُت تحریریه یا هیاُت مدیره در این آیین­‌نامه منوط به تصویب آن توسط هیاُت مدیره است.

ماده ۲۰- این آیین­‌نامه در ۵ فصل، ۲۰ماده و  ۲۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ به تصویب هیاُت مدیره­‌ی انجمن آمار ایران رسید.  

 

 

Normal

۰ false false false EN-US X-NONE AR-SA      
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 10782 بار   |   دفعات چاپ: 1023 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر