برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
عضویت در انجمن ( 41408 بازدید)
اعضای حقوقی انجمن آمار ایران ( 24122 بازدید)
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ( 23227 بازدید)
برگزاری سخنرانی تخصصی آمار در دانشگاه تربیت مدرس ( 22525 بازدید)
سخنرانی رویکرد آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 22497 بازدید)
سند مطالعه خانه ریاضیات اصفهان و درخواست ارسال مقاله تا تاریخ 31/1/1392 ( 19712 بازدید)
سومین کارگاه آموزشی آمار فضایی ( 19647 بازدید)
اطلاعیه شماره یک دوازدهمین کنفرانس آمار ایران ( 18175 بازدید)
آیین نامه عضویت در انجمن ( 17772 بازدید)
پنجمین همایش آمار رسمی ایران ( 17708 بازدید)
آدرس ما ( 17360 بازدید)
سخنرانی جناب آقای دکتر عادل آذر در همایش تحلیل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 17179 بازدید)
آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 16862 بازدید)
اطلاعیه همایش آمار و کاربران ( 16854 بازدید)
اطلاعیه کمیته مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 16636 بازدید)
سومین همایش ریاضیات و علوم انسانی ( 16263 بازدید)
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ( 16012 بازدید)
پوستر دوازدهمین کنفرانس آمار ایران ( 15404 بازدید)
خبرنامه انجمن آمار ایران ( 15363 بازدید)
کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگیها ( 15363 بازدید)
برگزاری کنفرانسهای آمار ایران ( 15211 بازدید)
سمینارهای تخصصی آماری در دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن آمار ایران ( 14964 بازدید)
پانزدهمین کارگاه فرایندهای تصادفی کاربردی ( 14962 بازدید)
آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ( 14953 بازدید)
آیین نامه ندای آماری نشریه دانشجویی انجمن آمار ( 13904 بازدید)
آیین‌نامه اندیشه آماری ( 13620 بازدید)
اطلاعیه برگزاری کارگاه آمار شکل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 13590 بازدید)
آیین‌نامه انتشار خبرنامه انجمن آمار ایران ( 13213 بازدید)
آیین‌نامه انتخاب پیشکسوت آمار ایران ( 13106 بازدید)
کسب رتبه A توسط نشریات انجمن آمار ایران ( 13041 بازدید)
برگراری دومین کارگاه آموزشی آمار فضایی و کاربردهای آن در خردادماه ( 13033 بازدید)
آیین‌ نامه جایزۀ دکتر جواد بهبودیان ( 13021 بازدید)
برگراری سومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن در تیرماه ( 12909 بازدید)
دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ( 12836 بازدید)
برگراری دومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها در خردادماه ( 12666 بازدید)
8امین همایش ملی آمار دانشگاه پیام نور ( 12625 بازدید)
دومین فراخوان سیزدهمین کنفرانس آمار ایران ( 12437 بازدید)
نخستین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ( 12363 بازدید)
گزارش دوازدهمین کنفرانس آمار ایران ( 12004 بازدید)
نخستین فراخوان سمینار علوم ریاضی وچالشها ( 11775 بازدید)
دوره های آموزشی نیم سال اول سال 1392 ( 11417 بازدید)
اطلاعیه چهار کارگاه آموزشی توسط پژوهشکده آمار با همکاری انجمن آمار ایران ( 11391 بازدید)
سمینار علوم ریاضی و چالش ها - کمیسیون پیشبرد ریاضیات فرهنگستان علوم ( 11281 بازدید)
دومین همایش بررسی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 در تهران ( 11155 بازدید)
خانه ریاضیات تهران - بررسی ارتباط موسیقی و ریاضی ( 10732 بازدید)
سومین همایش بررسی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 10600 بازدید)
انتشار خبرنامه شماره 78 انجمن آمار ایران ( 10496 بازدید)
کارگاه آموزشی "تحلیل چند سطحی و کاربرد آن" ( 10412 بازدید)
لغو کارگاه آموزشی "قابلیت اعتماد و کاربرد آن" ( 10325 بازدید)