برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
عضویت در انجمن ( 42392 بازدید)
اعضای حقوقی انجمن آمار ایران ( 24977 بازدید)
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ( 23275 بازدید)
برگزاری سخنرانی تخصصی آمار در دانشگاه تربیت مدرس ( 22569 بازدید)
سخنرانی رویکرد آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 22542 بازدید)
سند مطالعه خانه ریاضیات اصفهان و درخواست ارسال مقاله تا تاریخ 31/1/1392 ( 19754 بازدید)
سومین کارگاه آموزشی آمار فضایی ( 19692 بازدید)
آیین نامه عضویت در انجمن ( 19139 بازدید)
آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 18327 بازدید)
اطلاعیه شماره یک دوازدهمین کنفرانس آمار ایران ( 18200 بازدید)
آدرس ما ( 17824 بازدید)
پنجمین همایش آمار رسمی ایران ( 17753 بازدید)
سمینارهای تخصصی آماری در دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن آمار ایران ( 17514 بازدید)
سخنرانی جناب آقای دکتر عادل آذر در همایش تحلیل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 17462 بازدید)
خبرنامه انجمن آمار ایران ( 17045 بازدید)
اطلاعیه همایش آمار و کاربران ( 16892 بازدید)
اطلاعیه کمیته مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 16684 بازدید)
سومین همایش ریاضیات و علوم انسانی ( 16303 بازدید)
آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ( 16115 بازدید)
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ( 16052 بازدید)
برگزاری کنفرانسهای آمار ایران ( 15879 بازدید)
پوستر دوازدهمین کنفرانس آمار ایران ( 15446 بازدید)
کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگیها ( 15404 بازدید)
پانزدهمین کارگاه فرایندهای تصادفی کاربردی ( 15018 بازدید)
آیین نامه ندای آماری نشریه دانشجویی انجمن آمار ( 14490 بازدید)
آیین‌نامه اندیشه آماری ( 14228 بازدید)
آیین‌ نامه جایزۀ دکتر جواد بهبودیان ( 13909 بازدید)
آیین‌نامه انتخاب پیشکسوت آمار ایران ( 13799 بازدید)
آیین‌نامه انتشار خبرنامه انجمن آمار ایران ( 13780 بازدید)
اطلاعیه برگزاری کارگاه آمار شکل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 13704 بازدید)
برگراری دومین کارگاه آموزشی آمار فضایی و کاربردهای آن در خردادماه ( 13135 بازدید)
کسب رتبه A توسط نشریات انجمن آمار ایران ( 13101 بازدید)
برگراری سومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن در تیرماه ( 13005 بازدید)
دومین فراخوان سیزدهمین کنفرانس آمار ایران ( 12921 بازدید)
دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ( 12854 بازدید)
برگراری دومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها در خردادماه ( 12767 بازدید)
8امین همایش ملی آمار دانشگاه پیام نور ( 12656 بازدید)
نخستین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ( 12382 بازدید)
گزارش دوازدهمین کنفرانس آمار ایران ( 12042 بازدید)
نخستین فراخوان سمینار علوم ریاضی وچالشها ( 11806 بازدید)
دوره های آموزشی نیم سال اول سال 1392 ( 11448 بازدید)
اطلاعیه چهار کارگاه آموزشی توسط پژوهشکده آمار با همکاری انجمن آمار ایران ( 11445 بازدید)
سمینار علوم ریاضی و چالش ها - کمیسیون پیشبرد ریاضیات فرهنگستان علوم ( 11336 بازدید)
دومین همایش بررسی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 در تهران ( 11258 بازدید)
خانه ریاضیات تهران - بررسی ارتباط موسیقی و ریاضی ( 10796 بازدید)
سومین همایش بررسی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 10696 بازدید)
انتشار خبرنامه شماره 78 انجمن آمار ایران ( 10526 بازدید)
کارگاه آموزشی "تحلیل چند سطحی و کاربرد آن" ( 10457 بازدید)
لغو کارگاه آموزشی "قابلیت اعتماد و کاربرد آن" ( 10363 بازدید)