بایگانی بخش لیست نشریات صفحه اصلی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 4 | تعداد کل بازدید های مطالب: 219 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ -

ندای آماری

http://neda.irstat.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ -

مجله اندیشه آماری

http://andisheyeamari.irstat.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ -

نشریه علوم آماری

http://jss.irstat.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ -

پژوهشنامه

http://jirss.irstat.ir