کمیته آماردانان جوان کمیته آماردانان جوان

 | تاریخ ارسال: 1400/6/8 | 

کمیته آماردانان جوان

 

بخش قابل توجهی از جامعه آماری کشورمان را جوانانی تشکیل می‌دهند که یا مشغول تحصیل آمار هستند و یا دانش‌آموختگان جوانی هستند که در صنعت و دانشگاه مشغول خدمت رسانی می‌باشند. با در نظر گرفتن این مهم انجمن آمار ایران در قالب تشکیل کمیته‌های تخصصی اقدام به تشکیل کمیته آمار دانان جوان نمود تا نیازها و انتظارات این قشر عظیم از جامعه آماری کشور شناسایی شده و فعالیت‌هایی هدفمند در راستای ارتقا فرهنگ آماری به ویژه در بین قشر جوان صورت گیرد. این کمیته با تلاش و پیگیری جناب آقای دکتر موسی گل‌علیزاده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تشکیل گردید و ۹ نفر از اعضای هیات علمی جوان دانشگاه‌ها در نقاط مختلف ایران به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند.

اعضای کمیته

آقای دکتر موسی گلعلی زاده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

آقای دکترکیومرث مترجم

استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

آقای دکتر مجید چهکندی

استادیار دانشگاه بیرجند

آقای دکتر رضا عربی

دانشیار دانشگاه تبریز

آقای دکتر بهزاد منصوری

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

          آقای دکتر عبدالله جلیلیان               

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

آقای دکتر علی دست برآورده

استادیار دانشگاه یزد

آقای دکتر قباد برمال‌زن

دانشیار دانشگاه زابل

          آقای دکتر حسین حق بین                

استادیار دانشگاه خلیج فارس

آقای دکتر محسن صالحی

دانشگاه نیشابور

 
کمیته تخصصی آماردانان جوان از مهر ماه سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده و اعضای کمیته آماردانان جوان امید دارند که فعالیت‌های انجام شده گامی در راستای اعتلای فرهنگ آماری و زمینه ساز شرایط مطلوب و در خور رشته آمار باشد و برخی از مهمترین مسائل و تصمیم‌گیری‌های انجام شده در این کمیته بشرح زیر می‌باشند:

ردیف

موضوعات

۱

تنظیم آیین نامه کمیته آماردانان جوان

۲

تعیین کارگروه‌های تخصصی به شرح زیر:

 • کارگروه مسابقات، سرگرمی و دانش افزایی : مسئول کارگروه آقای دکتر صالحی و همکاران کارگروه آقایان دکتر دست برآورده، دکتر برمال‌زن و دکتر حق بین

 • کارگروه ارتباط با صنعت و جامعه: مسئول کارگروه آقای دکتر منصوری و همکاران کارگروه آقایان دکتر حق بین، دکتر مترجم، دکتر چهکندی و دکتر عربی

 • کارگروه همایش‌های دانشجویی و ارتباط با انجمن‌های علمی دانشجویی آمار: مسئول کارگروه آقای دکتر دست برآورده و همکاران کارگروه آقایان دکتر جلیلیان، دکتر برمال‌زن و دکتر صالحی

 • کارگروه دانش‌آموختگان: مسئول کارگروه آقای دکتر مترجم و همکاران کارگروه آقایان دکتر عربی و دکتر حق بین

۳

هماهنگی‌های انجام شده برای همکاری با سازمان استاندارد

۴

پیشنهاد تشکیل کانون دانش‌آموختگان آمار ایران

 • ارتقای سطح دانش آماری از طریق ارتباط موثر و مستمر بین کانون و دانشگاه

 • گسترش دانش و مهارت‌های دانش آموختگان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی

 • بهره گیری از نظرات و تجارب دانش آموختگان فعال در صنعت در جهت ارتقای سطح علمی و جنبه کاربردی آمار در دانشگاه‌ها و همکاری و همیاری باسایر سازمان‌ها و کانون‌های مشابه به منظور ارائه خدمات علمی، فنی  و اجتماعی

 • برقراری ارتباط مستمر دانش آموختگان با یکدیگر و برقراری تماس علمی و حرفه‌ای با کانون‌های مشابه در داخل و خارج از کشور

۵

پیشنهاد شیوه‌های جدید برگزاری مسابقات دانشجویی آمار در سطوح کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و توجه به ارتقای سواد آماری از طریق اجرای مسابقات انگیزشی در سطح دانش‌آموزی

۶

پیشنهاد در خصوص  ایجاد ارتباط و تعامل با انجمن‌های علمی دانشجویی آمار

 • ارتباط مستمر با اتحادیه انجمن‌های علمی-دانشجویی آمار

 • آشنایی دادن به دانشجویان با انجمن، اهداف آن و تببین سیاست‌ها و برنامه‌های انجمن

 • همکاری و همفکری در برگزاری همایش‌های دانشجویی

 • همفکری و حمایت در اجرای برنامه‌های انجمن‌های دانشجویی

 • تبلور بخشیدن به قابلیت‌های دانشجویان در راستای سیاست‌های انجمن از جمله تشکیل نظام آمارشناسی و نظام رتبه‌بندی متخصصین آمار

۷

پیشنهاد تهیه محتوی برای دوره‌های توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان آمار CAPTCHA
دفعات مشاهده: 228 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر