سلسله وبینارهای دانش افزایی مباحث آمار واحتمال در ریاضیات مدرسه‌ای سلسله وبینارهای دانش افزایی مباحث آمار واحتمال در ریاضیات مدرسه‌ای

 | تاریخ ارسال: 1399/9/9 | 
          

نظر به شرایط و فرصت‎های موجود در بهره‎گیری از تعاملات غیرحضوری، انجمن آمار ایران در نظر دارد سلسله وبینارهای دانش افزایی مباحث آمار واحتمال در ریاضیات مدرسه‌ای را از تاریخ پنج‌شنبه ۲۵ آذر ماه در پنج‌شنبه آخر هر ماه راس ساعت ۱۶ در بستر نرم‌افزار Adobe Connect برگزار ‌نماید. با علم به اثرگذاری چنین اقداماتی در زمینه ترویج دانش آمار و افزایش سطح دانش کاربردی دبیران و معلمان ، برخی از محورهای پیشنهادی در نظر گرفته شده برای سلسله وبینارهای دانش افزایی مباحث آمار واحتمال در ریاضیات مدرسه‌ای عبارت‌اند از:
         
       جدول زمان‌بندی سلسله وبینارهای دانش افزایی مباحث آمار واحتمال در ریاضیات مدرسه‌ای

سخنران

عنوان سخنرانی

زمان
 

شماره دوره- تاریخ

دکتر احسان بهرامی سامانی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مولف کتاب درسی

علم آمار وکاربردهای آن در سایر علوم
 

 
۱۶-۱۷

دوره اول
آذرماه
۱۳۹۹/۰۹/۲۷

آمار توصیفی: نمایش و توصیف  داده­ها
متغیرها و انواع آن

 
۱۷-۱۸

دکترعلیرضا طاهریون
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

مقیاس ها و انواع آن ها

 
۱۶-۱۷

دوره دوم
دی
۱۳۹۹/۱۰/۲۵

دکتر یونس کریمی فردین پور
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

شاخص­های مرکزی

 
۱۷-۱۸

دکتر نصراله ایرانپناه
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

شاخص­های پراکندگی

۱۶-۱۷

دوره سوم
بهمن
۱۳۹۹/۱۱/۳۰

روش­های نمونه گیری

۱۷-۱۸

دکتر احسان بهرامی سامانی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مولف کتاب درسی

 

استنباط آماری-برآورد، پارامتر
۱۶-۱۷

دوره چهارم 
اسفند
۱۳۹۹/۱۲/۱۴

استنباط آماری-برآورد بازه ای ۱۷-۱۸

دکتر زهرا رضایی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی

۱۶-۱۷

دوره پنجم
فروردین
۱۴۰۰/۰۱/۲۶

علی کهکی
کارشناس ارشد آموزش ریاضی دانشگاه شهید رجایی

بدفهمی‌های موجود در مباحث احتمال

 

۱۷-۱۸

 شایان ذکر است که شرکت در وبینارهای دانش افزایی مباحث آمار و احتمال در ریاضیات مدرسهای فقط صرفا برای دبیران امکانپذیر می‌باشد.

ضمنا آدرس برگزاری وبینارها به آدرس زیر است

/http://vc.edejo.ir/irstat

 برای استفاده از این سامانه بایستی نرم‌افزار آدوبی کانکت را نصب کنید. نسخه تحت ویندوز را می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید.

http://utec.ut.ac.ir/documents/14446870/15157741/connect.exe

در صورت عد م آشنایی با این سیستم، اهنما و آموزش تصویری ورود به وبینار تحت بستر ادوب کانکت ببینید:

http://irstat.ir/page.php?slct_pg_id=294&sid=1&slc_lang=fa

 


                                                                                    انجمن آمار ایرانCAPTCHA
دفعات مشاهده: 327 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر