اطلاعیه اول برگزاری وبینارهای انجمن آمار ایران اطلاعیه اول برگزاری وبینارهای انجمن آمار ایران

 | تاریخ ارسال: 1399/3/18 | 
                                                                                                            


نظر به شرایط و فرصت
های موجود در بهرهگیری از تعاملات غیرحضوری، انجمن آمار ایران در نظر دارد سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی را از تاریخ چهارشنبه ۲۱ خردادماه هر دو هفته یکبار راس ساعت ۱۸ در بستر نرم‌افزار Adobe Connect برگزار ‌نماید. با علم به اثرگذاری چنین اقداماتی در زمینه ترویج دانش آمار و افزایش سطح دانش کاربردی آمارشناسان، برخی از محورهای پیشنهادی در نظر گرفته شده برای سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی عبارت‌اند از:
            علم داده‌ها،
            کاربرد علم دادهها در کرونا ویروس،   
            استفاده از روش‌های یادگیری آماری در آمار رسمی،
            برنامه راهبردی رشته آمار با کمک علم داده‌ها و فناوری اطلاعات،
            مهارت‌های ضروری فارغ‌التحصیلان آمار و نحوه یادگیری آن‌ها.
جدول زمان‌بندی اولین سری سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی انجمن آمار ایران به شرح زیر است.
جدول زمان‌بندی اولین سری سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی انجمن آمار ایران
عنوان سخنرانی تاریخ

علم داده‌ها

چهارشنبه  ۹۹/۰۳/۲۱ساعت ۱۸

سلسله وبینارهای کوید ۱۹
بخش اول:  معرفی مسایل مرتبط با کوید-۱۹ و نقش آمار

چهارشنبه  ۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸

بهبود براوردها و پیش‌بینی‌های آماری با استفاده از داده‌کاوی،  وب‌کاوی و متن کاوی

چهارشنبه  ۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۱۸

چالش‌های توسعه علم آمار در ایران: برنامه‌ریزی و نقشه راه با ظهور علوم بین‌رشته‌ای

چهارشنبه  ۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۸

سلسله وبینارهای آمار رسمی
استفاده از روش‌های متن‌کاوی و یادگیری آماری در آمار رسمی
(سخنران: خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی)

چهارشنبه ۹۹/۰۵/۱۵ساعت ۱۸

مهارت افزایی در دوره کارشناسی آمار: پیشنهادها و تجربه‌ها
(سخنرانان: دکتر سیدجمال میرکمالی و دکتر رحیم محمودوند)

چهارشنبه ۹۹/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸

تجربه‌هایی از تهیه‌ طرح نمونه‌گیری با تاکید بر طرح آمارگیری نیروی کار(سخنران: آقای علی رحیمی)

چهارشنبه ۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۸

A Geometric Characterization of some foundational concepts and its Applications(سخنران: دکتر سیامک نوربلوچی)

چهارشنبه ۹۹/۰۶۶ ساعت ۱۸

مدل بندی و برآورد در نواحی کوچک با کاربرد در کووید ۱۹(سخنرانان: دکتر محمود ترابی و دکتر شاهو زارعی)

چهارشنبه ۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۸

نگاهی به آموزش آمار در دوره کارشناسی(سخنران: دکتر بیژن ظهوری زنگنه)

چهارشنبه ۹۹/۰۷/۲۳ ساعت۱۸

کاربرد علم داده در کووید ۱۹ (سخنران: دکتر افشین آشفته و دکتر علیرضا کاظمی)

چهارشنبه ۹۹/۰۸/۰۷ ساعت۱۸

ما چه کاره‌ایم، آماردان یا آمارشناس؟(سخنران: دکتر نصراله ایران‌پناه)

چهارشنبه ۹۹/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸

تحلیل آماری داده‌های اپیزودی تکراری با کاربردی در مدل‌سازی حمله‌های آسمی
(سخنران:دکتر عبدالله صفری)

چهارشنبه ۹۹/۰۹/۰۵ ساعت۱۸

یادگیری عمیق در R(سخنران: دکتر مهدی معدولیت)

چهارشنبه ۹۹/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸

بازتکامل شبکه‌های عصبی(سخنران: دکتر وحید پرتوی‌نیا)

چهارشنبه ۹۹/۱۰/۰۳ ساعت۱۸

یادگیری ماشین و کاربرد آن در مالی و بیمه
(سخنران: دکتر هیربد آسا)

چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۷  ساعت ۱۸ 

یکپارچه‌سازی داده‌ها برای استفاده در سرشماری ثبتی مبنا
(سخنران: علی‌اکبر محزون و علیرضا رضایی)

چهارشنبه ۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸

یادگیری آمار مدرن به زبان آمار سنتی
(سخنران: دکتر موسی گلعلی‌زاده) 

چهارشنبه ۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸

روشهای کاهش بعد بسنده در رگرسیون و سری‌های زمانی
(دکتر یاسر صمدی)

چهارشنبه ۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸

از تاریخ چه می‌آموزیم؟(دکتر محمدقاسم وحیدی اصل)

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ساعت۱۸

جایگاه موسسه آموزش عالی آمار در توسعه کاربردی و دانشگاهی علم آمار در ایران(دکتر غلامرضا محتشمی برزادران)

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ساعت۱۸

Statistical Challenges in Agent-Based Models
 (David Banks)

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ساعت ۱۸

شبکه بیزی و کاربرد ان در مدل‌سازی روابط بین ژن‌ها(دکتر رزا اقدم)

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ساعت۱۸

ماشین بیزی: قله‌ها و دره‌ها (دکتر حسین باغیشنی)

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ساعت۱۸

رگرسیون بزرگ‎بُعد بر پایه روش‎های غیرخطی جریمه‎ای(دکتر مهدی روزبه)

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ساعت۱۸

درختان رگرسیونی جمعی بیزی(دکتر افتخاری)

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ساعت۱۸

پژوهش‌های زبانشناسی پیکره‌ای بر پایه‌ی روشهای آماری
(دکترمهدی پری‌زاده)

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ساعت۱۸

مدل‌بندی داده‌های طولی بعد بالا(دکتر تعاونی)

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت۱۸

علوم رفتاری در آمار رسمی(آقای مهدی نقی‌خانی)

چهارشنبه  ۰۵/۲۰/۱۴۰۰ساعت۱۸

مراحل توسعه‌ی یک بسته برای نرم‌افزار R (دکتر حسین حق‌بین)

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت۱۸

چند مثال از نقشه‌بندی بیماری‌ها با مدل‌های فضایی-زمانی(دکتر عبداله جلیلیان)

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ساعت۱۸

استنباط آماری چندمتغیره برای انتخاب آستانه بهینه در روش موجک انقباضی(دکتر حمید کرمی کبیر)

چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت۱۸

آشنایی با علوم داده(دکتر حسین حاجی ابوالحسن)

چهارشنبه  ۱۲ / ۱۴۰۰/۰۸ساعت۱۸

 

شایان ذکر است که شرکت در سلسله وبینارها صرفا برای اعضای انجمن امکانپذیر بوده و در صورت عدم وجود محدودیت زیرساخت فضای مجازی در تعداد شرکت کنندگان، شرکت در وبینارهای دو جلسه اول به صورت رایگان برای تمام افراد متقاضی پیش‌بینی شده است. برای عضویت در انجمن آمار به آدرس زیر مراجعه شود

http://irstat.ir/form_register.php?&slct_pg_id=۶۹&sid=۱&slc_lang=fa

ضمنا آدرس برگزاری وبینارها به آدرس زیر است

 http://vroom.ut.ac.ir/irstat

 برای استفاده از این سامانه بایستی نرم‌افزار آدوبی کانکت را نصب کنید. نسخه تحت ویندوز را می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید.

http://utec.ut.ac.ir/documents/۱۴۴۴۶۸۷۰/۱۵۱۵۷۷۴۱/connect.exe

در صورت عد م آشنایی با این سیستم، اهنما و آموزش تصویری ورود به وبینار تحت بستر ادوب کانکت ببینید:

http://irstat.ir/page.php?slct_pg_id=۲۹۴&sid=۱&slc_lang=fa

 


                                                                                    انجمن آمار ایران
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1801 بار   |   دفعات چاپ: 158 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر