انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
برنامه زمانبدی سومین سمینار آموزش آمار برنامه زمانبدی سومین سمینار آموزش آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/24 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.756.fa
برگشت به اصل مطلب