انجمن آمار ایران- بیست و یکمین مسابقه دانشجویی آمار
بیست و یکمین مسابقه دانشجویی آمار بیست و یکمین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/23 | 

بیست و یکمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

 
دبیر کمیته علمی: محمد امینی
اعضای کمیته علمی:  اکبر اصغرزاده( دانشگاه مازندران)،حبیب جعفری( دانشگاه رازی کرمانشاه)،محمود خراطی­ کوپائی( دانشگاه شیراز)، محمد خراشادیزاده(دانشگاه بیرجند)،
 
 
نتایج :
تیم برگزیده: دانشگاه تهران
سرپرست تیم: دکتر سودابه شمه‌سوار
اعضای تیم برنده: مهدی نورایی، علیرضا اسپریزی و پرهام حسن
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- زهرا احمدیان (دانشگاه علامه طباطبایی)   ۲- سیده ملیکا طاهری قلعه نو (دانشگاه الزهرا)     ۳- پرهام حسن(دانشگاه تهران)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.427.774.fa
برگشت به اصل مطلب