انجمن آمار ایران- شانزدهمین مسابقه دانشجویی آمار
شانزدهمین مسابقه دانشجویی آمار شانزدهمین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 

شانزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

 
دبیر کمیته علمی: محمدرضا فریدروحانی
اعضای کمیته علمی: فرزاد اسکندری(دانشگاه علامه طباطبائی)، مجید رضایی(دانشگاه بیرجند)، محمدرضا فریدروحانی(دانشگاه شهید بهشتی)، ایرج کاظمی(دانشگاه اصفهان) ، حیدرعلی مردانی­‌فرد(دانشگاه یاسوج)
 
 
نتایج :
سه تیم برگزیده: ۱- دانشگاه تهران  ۲- دانشگاه فردوسی مشهد   ۳- دانشگاه صنعتی اصفهان
 
۱-  دانشگاه تهران
اعضای تیم برنده: رضا خلیفه، شهین روشنی و سیدبهنام موسوی
 
۲-  دانشگاه فردوسی مشهد
اعضای تیم برنده: زهرا عسکری، نیلوفر شبانی و امیررضا پورحسینی
 
۳-  دانشگاه صنعتی اصفهان
اعضای تیم برنده: احمدرضا حاج­‌حیدری، میثم شفیعی و امیر حیدری
 
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- احمدرضا حاج­‌حیدری(دانشگاه صنعتی اصفهان)   ۲- رضا خلیفه(دانشگاه تهران)    ۳- زهرا عسکری(دانشگاه فردوسی مشهد)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.260.538.fa
برگشت به اصل مطلب