انجمن آمار ایران- ششمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی
ششمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی ششمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
ششمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، دانشگاه سمنان، شهریور ۱۳۹۸
برگزیدگان:

۱- منصور زرگر
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.229.478.fa
برگشت به اصل مطلب