انجمن آمار ایران- سومین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی
سومین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی سومین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
سومین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شهریور ۱۳۹۵
برگزیدگان:

۱- نازنین آهنی
۲- سعیدرضا رفیعی
۳- حسین ریاضی‌الشمس
۴- نسترن مرزبان
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.226.475.fa
برگشت به اصل مطلب