انجمن آمار ایران- پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا
پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/13 | 
پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، دانشگاه سمنان، شهریور ۱۳۹۷
برگزیدگان:

۱- آقای دکتر علی دولتی عضو هئیت علمی دانشگاه یزد
۲- خانم دکتر فرخنده اسادات سجادی عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان
۳-آقای دکتر محسن عارفی عضو هئیت علمی دانشگاه بیرجند
۴- آقای دکتر امید کریمی عضو هئیت علمی دانشگاه سمنان
۵- آقای دکتر مهران نقی‌زاده قمی عضو هئیت علمی دانشگاه مازندران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.222.470.fa
برگشت به اصل مطلب