انجمن آمار ایران- نهمین مسابقه دانشجویی آمار
نهمین مسابقه دانشجویی آمار نهمین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

نهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

 
دبیر کمیته علمی: نادر نعمت‌الهی
اعضای کمیته علمی: ایرج کاظمی(دانشگاه اصفهان)، مجید سرمد(دانشگاه فردوسی مشهد)، علیرضا نعمت‌الهی(دانشگاه شیراز)، نادر نعمت‌الهی(دانشگاه علامه طباطبایی)، یداله واقعی(دانشگاه بیرجند)
 
 
 
نتایج :
سه تیم برگزیده: ۱- دانشگاه شهید باهنر کرمان   ۲- دانشگاه یزد  ۳- دانشگاه فردوسی مشهد
 
۱-  دانشگاه شهید باهنر کرمان
اعضای تیم برنده: سیدمهدی صالحی، عباس مهدوی و یاسر مهرعلی
 
۲-  دانشگاه یزد
اعضای تیم برنده: مریم اثنی‌­عشری، اعظم دهقانی و فریبا عزیزی
 
۳-  دانشگاه فردوسی مشهد
اعضای تیم برنده: زینب صباغی، فاطمه عباسپور و آرمین هاتفی
 
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- الهام بهشاد(دانشگاه شهید چمران اهواز)  ۲- یاسر مهرعلی(دانشگاه شهید باهنر کرمان)  ۳- حمید سلیمانی(دانشگاه بیرجند)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.191.409.fa
برگشت به اصل مطلب