انجمن آمار ایران- ششمین مسابقه دانشجویی آمار
ششمین مسابقه دانشجویی آمار ششمین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/21 | 

ششمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

 
دبیر کمیته علمی: نادر نعمت‌الهی
اعضای کمیته علمی: جعفر احمدی(دانشگاه فردوسی مشهد)، حمید پزشک(دانشگاه تهران)، مجتبی گنجعلی(دانشگاه شهید بهشتی)، علیرضا نعمت‌الهی(دانشگاه شیراز)، نادر نعمت‌الهی(دانشگاه علامه طباطبایی)
 
 
 
نتایج :
سه تیم برگزیده: ۱- دانشگاه شهید بهشتی  ۲- دانشگاه فردوسی مشهد  ۳- دانشگاه علامه طباطبایی
 
۱-  دانشگاه شهید بهشتی
اعضای تیم برنده: فاطمه جیریایی، لیلا گل­پرور و مرتضی هاتفی
 
۲-  دانشگاه فردوسی مشهد
اعضای تیم برنده: احسان ارمز، منصوره روشن­‌نژاد و محمدتقی کامل­‌میرمصطفائی
 
۳-  دانشگاه علامه طباطبایی
اعضای تیم برنده: سپیده فارسی­‌نژاد، لیدا کلهری و نسرین کریمی­‌اصل
 
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- لیلا گل‌پرور(دانشگاه شهید بهشتی)  ۲- سپیده فارسی‌نژاد(دانشگاه علامه‌طباطبایی)  ۳- محمدتقی کامل میرمصطفایی(دانشگاه فردوسی مشهد)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.188.402.fa
برگشت به اصل مطلب