انجمن آمار ایران- چهارمین مسابقه دانشجویی آمار
چهارمین مسابقه دانشجویی آمار چهارمین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/21 | 

چهارمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

 
دبیر کمیته علمی: احمد پارسیان
اعضای کمیته علمی: جعفر احمدی(دانشگاه فردوسی مشهد)، مجید اسدی(دانشگاه اصفهان)، احمد پارسیان (دانشگاه صنعتی اصفهان)، نادر نعمت‌الهی(دانشگاه علامه طباطبایی)
 
 
نتایج:
سه تیم برگزیده: ۱- دانشگاه اصفهان  ۲- دانشگاه صنعتی اصفهان  ۳- دانشگاه فردوسی مشهد
 
۱-  دانشگاه اصفهان
اعضای تیم برنده: رضا احمدی، مهدی توانگر­ریزی و غلامرضا ضیایی
 
۲-  دانشگاه صنعتی اصفهان
اعضای تیم برنده: اشکان ارتفاعی، رضا حیدری و  رضا رمضان
 
۳-  دانشگاه فردوسی مشهد
اعضای تیم برنده: نگار اقبال، حسین باغیشنی و سارا جمهوری
 
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- مهدی توانگرریزی(دانشگاه اصفهان)  ۲- سیروس فتحی‌منش(دانشگاه رازی کرمانشاه)  ۳- رضا رمضان(دانشگاه صنعتی اصفهان)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.186.400.fa
برگشت به اصل مطلب