انجمن آمار ایران- دومین مسابقه دانشجویی آمار
دومین مسابقه دانشجویی آمار دومین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/21 | 

دومین مسابقه دانشجویی آمار کشور

 
دبیر کمیته علمی: بهاء‌الدین خالدی
 
 
نتایج:
سه تیم برگزیده: ۱- دانشگاه اصفهان ۲- دانشگاه فردوسی مشهد ۳- دانشگاه رازی کرمانشاه
 
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- محمد محمدی(دانشگاه اصفهان)  ۲- صفر پارسی(دانشگاه اصفهان)  ۳- حسن صالحی(دانشگاه اصفهان)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.184.398.fa
برگشت به اصل مطلب