آئین نامه انتشارات انجمن آمار ایران آئین نامه انتشارات انجمن آمار ایران

 | تاریخ ارسال: 1399/4/28 | 

مقدمه. هدف انجمن از تدوین این آیین‌نامه، مدیریت انتشار کتاب­های فاخر و وزین است به طوری که کتاب­های مورد تأیید انجمن به لحاظ محتوایی، نگارشی، و شکل ظاهر از نظر اهل فن، در زمرۀ بهترین کتاب­های موجود برشمرده شوند. اتخاذ هر نوع تصمیمی در خصوص انتشار کتاب با مدخلیت انجمن با "کمیتۀ انتشارات انجمن آمار ایران" و تأیید نهایی هیئت مدیرۀ انجمن است. حدود وظایف و اختیارات "کمیتۀ انتشارات انجمن آمار ایران"، که در ادامه با عنوان "کمیته" از آن یاد خواهد شد، ذیلاً در بند ۳ی این آیین‌نامه ذکر می‌شود.

بند ۱- انواع انتشارات

الف. کتاب­های تأییدی: این نوع کتاب­ها، بدواً به طور کامل از طریق ناشر معتبری در دست انتشارند و صاحب اثر یا ناشر مربوط تمایل به درج لوگوی انجمن روی کتاب خود دارند. درصورتی که اعتبار مؤلف، مترجم، ناشر اصلی، و ناشر داخلی (بسته به نوع کتاب) مورد تأیید کمیته باشد، کمیته اعلام تأیید آن را همراه با اسناد و مدارک مربوط و صورت‌جلسۀ کمیته برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت مدیرۀ انجمن ارسال خواهد کرد.

ب. کتاب­های مشارکتی:

چاپ این کتاب­ها با مشارکت یکی از ناشران معتبر و سرمایه‌گذاری انجمن در یکی از سه زمینۀ زیر خواهد بود:

 ب۱- کتاب­های عمومی پیش‌دانشگاهی برای دانش آموزان رشته‌های ریاضی و خانواده‌ها برای آشنایی با مباحث و زیبایی­های آمار و احتمال به منظور ترغیب آنها به تحصیل در رشتۀ آمار.

ب۲- کتاب­های فرادرسی که هدف از انتشار آنها علاقه‌مند کردن دانشجویان و استادان آمار به جوانبی از آمار و احتمال است که در برنامه‌های درسی پوشانده نمی‌شوند (از قبیل کتابهای تاریخ و فلسفۀ آمار و احتمال) یا بیان نکته‌ها و مطالب مهمی از آمار و احتمال که دانشجویان و مدرسان را بیشتر به آمار و احتمال علاقه‌مند می‌کند. کتاب­هایی نیز که افق­های آیندۀ آمار و احتمال را ترسیم می‌کنند، در این زمره قرار دارند.

ب۳- کتاب­های درسی دانشگاهی که انجمن صرفاً برای ایجاد الگوهای صحیح تدوین کتاب­های درسی به تألیف یا ترجمۀ آن­ها به این عرصه وارد می‌شود؛ یا کتاب­هایی که مربوط به درس­هایی باشند که کتاب درسی مناسبی برای آنها، چه به فارسی و  چه غیرفارسی، موجود نباشد.
 
بند ۲- سازمان کمیتۀ انتشارات:
مادۀ ۱  کمیتۀ انتشارات پنج عضو دارد که از بین آماردانان عضو انجمن که سوابق کافی آنها در امر تألیف و ترجمه و ویرایش، مورد وثوق هیئت مدیره باشد، انتخاب می‌شوند.
مادۀ ۲  دورۀ عضویت اعضای کمیته سه سال است.
مادۀ ۳  تمدید عضویت اعضا بلامانع است اما در پایان دوره حداقل دو نفر از اعضا باید جای خود را به افراد جدید بدهند.
مادۀ ۴ اعضای این کمیته در اولین جلسۀ خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می‌کنند.
 مادۀ ۵ دعوت به تشکیل جلسه و مدیریت جلسات به عهدۀ رئیس و تنظیم صورت‌جلسات به عهدۀ دبیر کمیته خواهد بود.
 
 بند۳ وظایف کمیتۀ انتشارات:
مادۀ ۶  کمیته وظیفۀ نیازسنجی انتشارات مورد نیاز جامعه در زمینۀ آمار و احتمال، بررسی پیشنهادهای رسیده، و تدوین معیارهای کتاب­های مورد نظر انجمن ذیل این آیین‌نامه را به عهده دارد.
 مادۀ ۷ مبنای تصمیم‌گیری، رأی صاحب‌نظران در زمینۀ کتاب مورد بررسی و به استناد فرم­های ارزیابی اثر است که توسط خود کمیته، تدوین و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مادۀ ۸  کمیته موظف است کلیۀ مدارک مربوط کتاب­هایی را که انتشار آنها به تصویب کمیته رسیده است برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت مدیره ارسال کند.
تبصرۀ ۱ نظارت بر کلیۀ مراحل تولید و توزیع کتاب و به طور کلی تلاش برای استیفای حقوق معنوی و مادی انجمن به عهدۀ کمیته است.
تبصرۀ ۲ پیش‌بینی بودجه برای سرمایه‌گذاری در مورد کتاب­های مشارکتی به عهدۀ کمیته اما تصویب نهایی آن با هیئت مدیره است.
 این آیین‌نامه در ۸ ماده و ۲ تبصره در جلسۀ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲هیئت مدیرۀ انجمن آمار ایران به تصویب رسید و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.


دفعات مشاهده: 814 بار   |   دفعات چاپ: 157 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر