تقویم رویدادهای انجمن

پیام رئیس انجمن به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی اول آبان ... --
برنامه زمانبدی سومین سمینار آموزش آمار --
مجموعه چکید ه سخنرانی‌های سلسله وبینارهای انجمن آمار ایران(خرداد ۱۳۹۹ تا ... --
کارگاه علم داده‌ها:اصول و کاربردها --
کسب رتبه سوم در مسابقات جهانی پوستر --
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن آمار ایران و دانشگاه دولتی ایروان ... --
انا لله و انا الیه راجعون --
تفاهم همکاری بین انجمن آمار ایران و پژوهشکده آمار --
داده‌های خام --
همکاری در روابط بین الملل --
نشریات انجمن