آیین نامه ندای آماری نشریه دانشجویی انجمن آمار

آیین‌نامه
«ندای آماری»
 نشریه‌ی دانشجویی انجمن آمار ایران

فصل اول: مقدمه
با عنایت به افزایش تعداد دانشجویان رشته آمار و تنوع گرایش‌های آن و فقدان امکانی جهت طرح افکار علمی و پژوهش‌های دانشجویی و طرح مسائل آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان، انجمن آمار ایران ترغیب شد تا نشریه‌ای دانشجویی تحت عنوان ندای آماری یا نشریه دانشجویی آمار «ندا» را به منظور بازگو نمودن علائق علمی و شغلی دانشجویان منتشر نماید.

فصل دوم: مشخصات کلی

ماده۱ـ اهداف:
۱-۱- تشویق و ترغیب دانشجویان به انجام پژوهش‌ها و حل مسائلی که مستقیماً در برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌های ایران مورد بحث قرار نمی‌گیرد.
۱-۲- آشنا کردن دانشجویان با مطالب فرادرسی سودمند که مرتبط با ادامه تحصیل یا اشتغال آنان باشد.
۱-۳- ایجاد آمادگی و ورزیدگی دانشجویان در نگارش مقالات و مطالب آماری.
۱-۴- انتشار نتایج پروژه‌های ممتاز دانشجویی که برای دانشجویان یا جامعه سودمند است.
ماده ۲- سطح مطالب:
 مطالب این نشریه عمدتاً به وسیله دانشجویان تهیه و تنظیم می‌شود و در صورتی که مطالبی از سوی افراد غیر دانشجو در نشریه درج شود باید به طور قطع دانشجویان را مخاطب قرار دهد.

فصل سوم : ارکان نشریه

ماده ۳-سردبیر، یکی از اعضای پیوسته انجمن است که به مدت ۴ سال از سوی هیئت مدیره انجمن آمار انتخاب و با حکم ریاست انجمن منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده ۴-هیأت تحریریه، با سردبیر حداقل ۵ و حداکثر ۷ نفر هستند که ترکیب آنها به شرح زیر است:
الف- ۱ یا ۲ نفر دانشجو از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته آمار پیشنهادی سردبیر و یا سایر افراد مستعد و علاقه‌مند به مدت دو سال توسط هیئت مدیره تعیین و منصوب می‌شوند. ‌
ب_ ۳ یا ۴ نفر از اعضای هیئت علمی پیشنهادی سردبیر و یا سایر پژوهشگران آمار کشور به مدت چهار سال توسط هیات مدیره تعیین و منصوب می‌شوند.
ماده ۵- هیئت داوران: این هیئت به پیشنهاد اعضای هیات تحریریه از بین افراد مورد وثوق ‌و علاقمند و از لحاظ علمی توانای جامعه آماری کشور تعیین می‌شود.
تبصره۱- مقالات برای نظرخواهی حداقل به یک داورارسال می‌شود. ارزیابی و تصمیم گیری نهایی مقالات در هیات تحریریه انجام می‌شود.
تبصره ۲- جلسات هیات تحریریه به ریاست سردبیر در صورت لزوم به صورت حضوری تو یا مجازی شکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور نصف به علاوه ۱ نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.
ماده ۶-مدیر داخلی، مسئولیت دبیرخانه نشریه با سردبیر است و او می‌تواند برای انجام امور جاری نشریه، از بین اعضای دانشجویی هیأت تحریریه و یا افراد مستعد دیگر مدیر داخلی تعیین کند که زیرنظر سردبیر امور اجرایی نشریه را انجام دهند.

فصل چهارم: ضوابط و چگونگی ویرایش

ماده ۷- ترتیب انتشار: نشریه به صورت چاپی و الکترونیکی در دو فصلنامه و در قطع رحلی و به صورت دوستونی و منتشر می‌شود.
تبصره ۱: تعداد نسخه‌های هر شماره توسط سردبیر با هماهنگی دبیرخانه انجمن تعیین می‌شود.
ماده ۸- ویراستاران: از سوی اعضای هیات تحریریه از بین هیئت داوران، یا ویراستاران حرفه‌ای انتخاب می‌شوند. هیات تحریریه دردرجه اول سعی می‌کند ویرایش مقالات به صورت افتخاری انجام گیرد ولی در صورت لزوم حق‌ الزحمه مناسبی طبق تعرفه‌های رایج به ویراستاران پرداخت خواهد شد.
ماده ۹- رسم‌الخط: رسم‌الخط نشریه تا زمان تدوین و اعلام ضوابط جدید از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رسم‌الخط مرکز نشر دانشگاهی خواهد بود.
ماده ۱۰- قطع و صفحه‌آرایی: قطع مجله رحلی و قالب هر صفحه دو ستونی خواهد بود. طرح روی جلد بنا بر نظر هیات تحریریه است ولی آرم انجمن حتماً باید در روی جلد درج شود.
ماده ۱۱- توزیع: توزیع مجله به صورت زیر انجام خواهد گرفت:
آبونمان: که نرخ آبونمان فردی و مؤسسه‌ای به پیشنهاد سردبیر و تصویب هیات تحریریه تعیین می‌شود.
توزیع عام: انجمن آمار می‌تواند طبق صلاحدید مجله را به طور رایگان برای اعضا ارسال یا نسبت به فروش آن در مجامع خود اقدام نماید.
ماده ۱۲- هرگونه تصمیم در موارد پیش‌بینی نشده و یا تغییرات پیشنهادی اعضای انجمن، اعضای هیأت تحریریه یا هیأت مدیره در این آئین‌نامه منوط به تصویب آن توسط هیاُت مدیره است.
ماده ۱۳- این آیین نامه در۴ فصل، ۱۳ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ بازنگری و به تصویب هیات مدیره انجمن آمار ایران رسیده است.
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 15977 بار   |   دفعات چاپ: 1565 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 281 بار   |   0 نظر