برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
عضویت در انجمن ( 41710 بازدید)
اعضای حقوقی انجمن آمار ایران ( 24387 بازدید)
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ( 23250 بازدید)
برگزاری سخنرانی تخصصی آمار در دانشگاه تربیت مدرس ( 22544 بازدید)
سخنرانی رویکرد آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 22513 بازدید)
سند مطالعه خانه ریاضیات اصفهان و درخواست ارسال مقاله تا تاریخ 31/1/1392 ( 19730 بازدید)
سومین کارگاه آموزشی آمار فضایی ( 19665 بازدید)
اطلاعیه شماره یک دوازدهمین کنفرانس آمار ایران ( 18186 بازدید)
آیین نامه عضویت در انجمن ( 18165 بازدید)
پنجمین همایش آمار رسمی ایران ( 17729 بازدید)
آدرس ما ( 17516 بازدید)
آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 17372 بازدید)
سخنرانی جناب آقای دکتر عادل آذر در همایش تحلیل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 17272 بازدید)
اطلاعیه همایش آمار و کاربران ( 16871 بازدید)
اطلاعیه کمیته مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 16649 بازدید)
سومین همایش ریاضیات و علوم انسانی ( 16279 بازدید)
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ( 16027 بازدید)
خبرنامه انجمن آمار ایران ( 15825 بازدید)
سمینارهای تخصصی آماری در دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن آمار ایران ( 15716 بازدید)
پوستر دوازدهمین کنفرانس آمار ایران ( 15418 بازدید)
برگزاری کنفرانسهای آمار ایران ( 15406 بازدید)
کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگیها ( 15378 بازدید)
آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ( 15262 بازدید)
پانزدهمین کارگاه فرایندهای تصادفی کاربردی ( 14981 بازدید)
آیین نامه ندای آماری نشریه دانشجویی انجمن آمار ( 14072 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
برگزاری کنفرانسهای آمار ایران ( 353 ارسال)
آیین‌نامه انتخاب پیشکسوت آمار ایران ( 350 ارسال)
آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 347 ارسال)
آیین‌نامه اندیشه آماری ( 341 ارسال)
آیین نامه عضویت در انجمن ( 339 ارسال)
آدرس ما ( 327 ارسال)
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ( 317 ارسال)
آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ( 308 ارسال)
فرا خوان جایزه دکتر جواد بهبودیان ( 302 ارسال)
آیین نامه مجله علمی پژوهشی علوم آماری ایران ( 290 ارسال)
سخنرانی رویکرد آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 285 ارسال)
آیین نامه ندای آماری نشریه دانشجویی انجمن آمار ( 281 ارسال)
آیین‌نامه انتشار خبرنامه انجمن آمار ایران ( 273 ارسال)
آیین‌ نامه جایزۀ دکتر جواد بهبودیان ( 272 ارسال)
اطلاعیه برگزاری کارگاه آمار شکل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 269 ارسال)
برگزاری سخنرانی تخصصی آمار در دانشگاه تربیت مدرس ( 265 ارسال)
مصاحبه رادیویی آقایان دکتر احمد پارسیان، دکتر نادر نعمت­الهی و دکتر سعیدی روی موج F.M ردیف103.5M.Hساعت15 مورخ01/08/1390 با موضوع روز آمار ( 260 ارسال)
اعضای حقوقی انجمن آمار ایران ( 255 ارسال)
ویژه نامه ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 255 ارسال)
آیین نامه پژوهشنامه انجمن آمار ایران ( 254 ارسال)
عضویت در انجمن ( 236 ارسال)
برگراری دومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها در خردادماه ( 230 ارسال)
نهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ( 229 ارسال)
سند مطالعه خانه ریاضیات اصفهان و درخواست ارسال مقاله تا تاریخ 31/1/1392 ( 228 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای حقوقی انجمن آمار ایران ( 3904 چاپ)
برگزاری کنفرانسهای آمار ایران ( 1622 چاپ)
آدرس ما ( 1599 چاپ)
آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 1524 چاپ)
آیین نامه عضویت در انجمن ( 1391 چاپ)
آیین‌نامه اندیشه آماری ( 1388 چاپ)
آیین نامه مجله علمی پژوهشی علوم آماری ایران ( 1382 چاپ)
آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ( 1374 چاپ)
سخنرانی جناب آقای دکتر عادل آذر در همایش تحلیل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 1364 چاپ)
آیین نامه ندای آماری نشریه دانشجویی انجمن آمار ( 1340 چاپ)
آیین‌نامه انتخاب پیشکسوت آمار ایران ( 1328 چاپ)
فرا خوان جایزه دکتر جواد بهبودیان ( 1312 چاپ)
ویژه نامه ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 1279 چاپ)
سخنرانی رویکرد آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 1272 چاپ)
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ( 1270 چاپ)
آیین‌نامه انتشار خبرنامه انجمن آمار ایران ( 1239 چاپ)
مصاحبه رادیویی آقایان دکتر احمد پارسیان، دکتر نادر نعمت­الهی و دکتر سعیدی روی موج F.M ردیف103.5M.Hساعت15 مورخ01/08/1390 با موضوع روز آمار ( 1230 چاپ)
برگزاری سخنرانی تخصصی آمار در دانشگاه تربیت مدرس ( 1221 چاپ)
عضویت در انجمن ( 1203 چاپ)
آیین‌ نامه جایزۀ دکتر جواد بهبودیان ( 1194 چاپ)
آیین نامه پژوهشنامه انجمن آمار ایران ( 1167 چاپ)
اطلاعیه برگزاری کارگاه آمار شکل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 1158 چاپ)
سند مطالعه خانه ریاضیات اصفهان و درخواست ارسال مقاله تا تاریخ 31/1/1392 ( 1138 چاپ)
    ... آمار بیشتر