برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
برگزاری کنفرانسهای آمار ایران ( 353 ارسال)
آیین‌نامه انتخاب پیشکسوت آمار ایران ( 350 ارسال)
آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 347 ارسال)
آیین‌نامه اندیشه آماری ( 341 ارسال)
آیین نامه عضویت در انجمن ( 339 ارسال)
آدرس ما ( 327 ارسال)
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ( 317 ارسال)
آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ( 308 ارسال)
فرا خوان جایزه دکتر جواد بهبودیان ( 302 ارسال)
آیین نامه مجله علمی پژوهشی علوم آماری ایران ( 290 ارسال)
سخنرانی رویکرد آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 285 ارسال)
آیین نامه ندای آماری نشریه دانشجویی انجمن آمار ( 281 ارسال)
آیین‌نامه انتشار خبرنامه انجمن آمار ایران ( 273 ارسال)
آیین‌ نامه جایزۀ دکتر جواد بهبودیان ( 272 ارسال)
اطلاعیه برگزاری کارگاه آمار شکل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 269 ارسال)
برگزاری سخنرانی تخصصی آمار در دانشگاه تربیت مدرس ( 265 ارسال)
مصاحبه رادیویی آقایان دکتر احمد پارسیان، دکتر نادر نعمت­الهی و دکتر سعیدی روی موج F.M ردیف103.5M.Hساعت15 مورخ01/08/1390 با موضوع روز آمار ( 260 ارسال)
ویژه نامه ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 255 ارسال)
اعضای حقوقی انجمن آمار ایران ( 255 ارسال)
آیین نامه پژوهشنامه انجمن آمار ایران ( 254 ارسال)
عضویت در انجمن ( 236 ارسال)
برگراری دومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها در خردادماه ( 230 ارسال)
نهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ( 229 ارسال)
سند مطالعه خانه ریاضیات اصفهان و درخواست ارسال مقاله تا تاریخ 31/1/1392 ( 228 ارسال)
برگراری دومین کارگاه آموزشی آمار فضایی و کاربردهای آن در خردادماه ( 224 ارسال)
برگراری سومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن در تیرماه ( 221 ارسال)
نامه به همسر جناب آقای دکتر عمیدی و خبر جایزه دکتر علی عمیدی ( 211 ارسال)
سومین کارگاه آموزشی آمار فضایی ( 192 ارسال)
پیام رییس انجمن آمار ایران به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی ( 192 ارسال)
انتشار نسخه جدید مجله علوم آماری ( 174 ارسال)
دومین همایش بررسی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 در تهران ( 166 ارسال)
لغو کارگاه آموزشی "قابلیت اعتماد و کاربرد آن" ( 166 ارسال)
اطلاعیه چهار کارگاه آموزشی توسط پژوهشکده آمار با همکاری انجمن آمار ایران ( 165 ارسال)
خوش آمدید ( 159 ارسال)
آئین‌نامه نمایند‌گان انجمن آمارایران ( 158 ارسال)
کارگاه آموزشی "سریهای زمانی کاربردی" ( 152 ارسال)
سومین همایش بررسی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 150 ارسال)
کارگاه آموزشی "تحلیل چند سطحی و کاربرد آن" ( 148 ارسال)
کارگاه آموزشی "تحلیل شکل و کاربرد آن" ( 148 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 143 ارسال)
فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه‌ بزرگداشت سال جهانی آمار به مرحله اجرا رسید ( 142 ارسال)
برنامه شورای برنامه ریزی ستاد سال جهانی آمار ( 139 ارسال)
انتشار جلد دهم شماره دوم، آبان 1390 پژوهشنامه انجمن آمار ایران ( 138 ارسال)
خانه ریاضیات تهران - بررسی ارتباط موسیقی و ریاضی ( 138 ارسال)
اطلاعیه شماره یک دوازدهمین کنفرانس آمار ایران ( 137 ارسال)
پیگیری طرح تشکیل سازمان نظام آمارشناسی کشور ( 122 ارسال)
انتشار جلد دهم شماره اول پژوهشنامه انجمن آمار ایران ( 116 ارسال)