برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای حقوقی انجمن آمار ایران ( 3860 چاپ)
برگزاری کنفرانسهای آمار ایران ( 1610 چاپ)
آدرس ما ( 1584 چاپ)
آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 1504 چاپ)
آیین نامه مجله علمی پژوهشی علوم آماری ایران ( 1375 چاپ)
آیین نامه عضویت در انجمن ( 1373 چاپ)
آیین‌نامه اندیشه آماری ( 1363 چاپ)
آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ( 1352 چاپ)
آیین نامه ندای آماری نشریه دانشجویی انجمن آمار ( 1318 چاپ)
فرا خوان جایزه دکتر جواد بهبودیان ( 1309 چاپ)
آیین‌نامه انتخاب پیشکسوت آمار ایران ( 1301 چاپ)
سخنرانی جناب آقای دکتر عادل آذر در همایش تحلیل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 1300 چاپ)
ویژه نامه ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 1274 چاپ)
سخنرانی رویکرد آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 1268 چاپ)
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ( 1263 چاپ)
مصاحبه رادیویی آقایان دکتر احمد پارسیان، دکتر نادر نعمت­الهی و دکتر سعیدی روی موج F.M ردیف103.5M.Hساعت15 مورخ01/08/1390 با موضوع روز آمار ( 1222 چاپ)
آیین‌نامه انتشار خبرنامه انجمن آمار ایران ( 1219 چاپ)
برگزاری سخنرانی تخصصی آمار در دانشگاه تربیت مدرس ( 1215 چاپ)
عضویت در انجمن ( 1183 چاپ)
آیین‌ نامه جایزۀ دکتر جواد بهبودیان ( 1178 چاپ)
آیین نامه پژوهشنامه انجمن آمار ایران ( 1162 چاپ)
اطلاعیه برگزاری کارگاه آمار شکل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 1148 چاپ)
برگراری سومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن در تیرماه ( 1133 چاپ)
سند مطالعه خانه ریاضیات اصفهان و درخواست ارسال مقاله تا تاریخ 31/1/1392 ( 1133 چاپ)
برگراری دومین کارگاه آموزشی آمار فضایی و کاربردهای آن در خردادماه ( 1127 چاپ)
انتشار جلد دهم شماره اول پژوهشنامه انجمن آمار ایران ( 1109 چاپ)
برگراری دومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها در خردادماه ( 1073 چاپ)
نهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ( 1059 چاپ)
پیام رییس انجمن آمار ایران به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی ( 1051 چاپ)
آئین‌نامه نمایند‌گان انجمن آمارایران ( 1013 چاپ)
خبرنامه انجمن آمار ایران ( 1013 چاپ)
برنامه شورای برنامه ریزی ستاد سال جهانی آمار ( 990 چاپ)
سومین کارگاه آموزشی آمار فضایی ( 986 چاپ)
پیگیری طرح تشکیل سازمان نظام آمارشناسی کشور ( 973 چاپ)
پنجمین همایش آمار رسمی ایران ( 970 چاپ)
خانه ریاضیات تهران - بررسی ارتباط موسیقی و ریاضی ( 961 چاپ)
لغو کارگاه آموزشی "قابلیت اعتماد و کاربرد آن" ( 950 چاپ)
معرفی سایت فارسی سال جهانی آمار ( 946 چاپ)
دومین همایش بررسی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 در تهران ( 942 چاپ)
دوره های آموزشی نیم سال اول سال 1392 ( 940 چاپ)
نامه به همسر جناب آقای دکتر عمیدی و خبر جایزه دکتر علی عمیدی ( 939 چاپ)
انتشار نسخه جدید مجله علوم آماری ( 936 چاپ)
کارگاه آموزشی "سریهای زمانی کاربردی" ( 933 چاپ)