برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای حقوقی انجمن آمار ایران ( 3983 چاپ)
برگزاری کنفرانسهای آمار ایران ( 1664 چاپ)
آدرس ما ( 1634 چاپ)
آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور ( 1586 چاپ)
سخنرانی جناب آقای دکتر عادل آذر در همایش تحلیل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 1460 چاپ)
آیین نامه عضویت در انجمن ( 1437 چاپ)
آیین‌نامه اندیشه آماری ( 1433 چاپ)
آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ( 1422 چاپ)
آیین نامه مجله علمی پژوهشی علوم آماری ایران ( 1402 چاپ)
آیین‌نامه انتخاب پیشکسوت آمار ایران ( 1387 چاپ)
آیین نامه ندای آماری نشریه دانشجویی انجمن آمار ( 1379 چاپ)
فرا خوان جایزه دکتر جواد بهبودیان ( 1326 چاپ)
ویژه نامه ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 1293 چاپ)
سخنرانی رویکرد آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ( 1281 چاپ)
آیین‌نامه انتشار خبرنامه انجمن آمار ایران ( 1278 چاپ)
هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ( 1277 چاپ)
عضویت در انجمن ( 1265 چاپ)
مصاحبه رادیویی آقایان دکتر احمد پارسیان، دکتر نادر نعمت­الهی و دکتر سعیدی روی موج F.M ردیف103.5M.Hساعت15 مورخ01/08/1390 با موضوع روز آمار ( 1248 چاپ)
آیین‌ نامه جایزۀ دکتر جواد بهبودیان ( 1247 چاپ)
برگزاری سخنرانی تخصصی آمار در دانشگاه تربیت مدرس ( 1230 چاپ)
آیین نامه پژوهشنامه انجمن آمار ایران ( 1190 چاپ)
اطلاعیه برگزاری کارگاه آمار شکل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 1170 چاپ)
برگراری دومین کارگاه آموزشی آمار فضایی و کاربردهای آن در خردادماه ( 1147 چاپ)
سند مطالعه خانه ریاضیات اصفهان و درخواست ارسال مقاله تا تاریخ 31/1/1392 ( 1147 چاپ)
برگراری سومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن در تیرماه ( 1141 چاپ)
انتشار جلد دهم شماره اول پژوهشنامه انجمن آمار ایران ( 1135 چاپ)
برگراری دومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها در خردادماه ( 1088 چاپ)
نهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ( 1081 چاپ)
پیام رییس انجمن آمار ایران به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی ( 1080 چاپ)
آئین‌نامه نمایند‌گان انجمن آمارایران ( 1076 چاپ)
خبرنامه انجمن آمار ایران ( 997 چاپ)
برنامه شورای برنامه ریزی ستاد سال جهانی آمار ( 995 چاپ)
سومین کارگاه آموزشی آمار فضایی ( 994 چاپ)
پیگیری طرح تشکیل سازمان نظام آمارشناسی کشور ( 991 چاپ)
پنجمین همایش آمار رسمی ایران ( 988 چاپ)
خانه ریاضیات تهران - بررسی ارتباط موسیقی و ریاضی ( 977 چاپ)
لغو کارگاه آموزشی "قابلیت اعتماد و کاربرد آن" ( 964 چاپ)
معرفی سایت فارسی سال جهانی آمار ( 960 چاپ)
دومین همایش بررسی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 در تهران ( 959 چاپ)
انتشار نسخه جدید مجله علوم آماری ( 958 چاپ)
دوره های آموزشی نیم سال اول سال 1392 ( 954 چاپ)
کارگاه آموزشی "سریهای زمانی کاربردی" ( 948 چاپ)
نامه به همسر جناب آقای دکتر عمیدی و خبر جایزه دکتر علی عمیدی ( 947 چاپ)
کارگاه آموزشی برای دانش آموزان در سال جهانی آمار ( 946 چاپ)
کارگاه آموزشی "تحلیل چند سطحی و کاربرد آن" ( 943 چاپ)
انتشار نسخه جدید مجله علوم آماری ( 940 چاپ)