انجمن آمار ایران- اخبار کارگاه ها آموزشی و میزگردها
هفدهمین کارگاه فرآیندهای تصادفی کاربردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۳ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.63.294.fa
برگشت به اصل مطلب