انجمن آمار ایران- اخبار کارگاه ها آموزشی و میزگردها
برنامه آموزشی شش‌ماه‌ی دوم پژوهشکده آمار در سال 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۹ | 

برنامه آموزشی شش‌ماه‌ی دوم پژوهشکده آمار در سال 1395 را از اینجا دانلود نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.63.285.fa
برگشت به اصل مطلب