انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
سلسله وبینارهای انجمن آمار ایران بخشی از سخنرانی وبینار مهارت افزایی دوره کارشناسی آمار:پیشنهادها و تجربه‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/15 | 
جهت مشاهده ویدئو کامل وبینارهای برگزار شده و نحوه شرکت در وبینارهای آتی به سایت انجمن آمار ایران مراجعه کنید: 
http://irstat.ir/webinar
 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.615.fa
برگشت به اصل مطلب