انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
فراخوان نمایندگان انجمن آمار ایران فراخوان نمایندگان انجمن آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/17 | 
نمایندۀ محترم انجمن آمار ایران
با سلام و احترام،
نظر به شرایط و فرصت‌های موجود در بهره‌گیری از تعاملات غیرحضوری، انجمن آمار ایران سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی را از تاریخ چهارشنبه ۲۱ خردادماه هر دو هفته یکبار رأس ساعت ۱۸ در بستر نرمافزار Connect Adobe برگزار کرده است. با علم به اثرگذاری چنین اقداماتی در زمینۀ ترویج دانش آمار و افزایش سطح دانش کاربردی آماردانان، برخی از محورهای پیشنهادی در نظر گرفته شده برای سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی عبار اند از:
علم داده‌ها،
کاربرد علم داده‌ها در بررسی‌های مربوط به کرونا ویروس،
استفاده از روش‌های یادگیری آماری در آمار رسمی،
برنامۀ راهبردی رشتۀ آمار با کمک علم داده‌ها و فناوری اطلاعات ،
مهارت‌های ضروری فارغ‌التحصیلان آمار و نحوه یادگیری آن‌ها.
با این وجود، شکی نیست که هم‌افزایی و بهرهمندی از نظرات ارزشمند صاحبنظران این حوزه باعث محققشدن اهداف پیش روی انجمن آمار و آماردانان کشور خواهد شد. لذا خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به اعضای گروه‌های دانشکده و سازمان‌ها جهت شرکت در وبینارها و معرفی افراد متخصص در این حوزه، به عنوان سخنران، موضوعات پیشنهادی جدید خود را نیز در اختیار ما قرار دهید.
شایان ذکر است که شرکت در سلسله وبینارها صرفا برای اعضای انجمن آمار امکان‌پذیر است . ضمنا آدرس برگزاری وبینارها بر روی سرور دانشگاه تهرال به آدرس زیر است:

http://vclas۹.ut.ac.ir/irstat
برای استفاده از این سامانه بایستی نرم‌افزار آدوب کانکت را نصب کنید. نسخه تحت ویندوز را می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید.

http://utec.ut.ac.ir/documents/۱۴۴۴۶۸۷۰/۱۵۱۵۷۷۴۱/connect.exe
در صورت عدم آشنایی با این سیستم، فایل ویدئویی نحوه دسترسی به ادوب کانکت در لینک زیر را ببینید.
www.irstat.ir/webinar
 با آرزوی توفیق الهی
محمدقاسم وحیدی‌اصل
رئیس انجمن آمار ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.597.fa
برگشت به اصل مطلب