انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
خبرنامه زمستان 1398 شماره 105 خبرنامه زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.596.fa
برگشت به اصل مطلب