انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
اطلاعیه اول برگزاری وبینارهای انجمن آمار ایران اطلاعیه اول برگزاری وبینارها انجمن آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نظر به شرایط و فرصت‌های موجود در بهرهگیری از تعاملات غیرحضوری، انجمن آمار ایران در نظر دارد سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی را از تاریخ چهارشنبه ۲۱ خردادماه هر دو هفته یکبار راس ساعت ۱۸ در بستر نرم‌افزار Adobe Connect برگزار ‌نماید. با علم به اثرگذاری چنین اقداماتی در زمینه ترویج دانش آمار و افزایش سطح دانش کاربردی آمارشناسان، برخی از محورهای پیشنهادی در نظر گرفته شده برای سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی عبارت‌اند از:

 
            علم داده‌ها،
            کاربرد علم دادهها در کرونا ویروس،   
            استفاده از روش‌های یادگیری آماری در آمار رسمی،
            برنامه راهبردی رشته آمار با کمک علم داده‌ها و فناوری اطلاعات،
            مهارت‌های ضروری فارغ‌التحصیلان آمار و نحوه یادگیری آن‌ها.
جدول زمان‌بندی اولین سری سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی انجمن آمار ایران به شرح زیر است.
 
جدول زمان‌بندی اولین سری سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی انجمن آمار ایران

عنوان سخنرانی

تاریخ

علم داده‌ها

چهارشنبه  ۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۸

سلسله وبینارهای کوید ۱۹
بخش اول:  معرفی مسایل مرتبط با کوید-۱۹ و نقش آمار

چهارشنبه ۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸

بهبود براوردها و پیش‌بینی‌های آماری با استفاده از
داده‌کاوی، وب‌کاوی و متن کاوی

چهارشنبه  ۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۱۸

چالش‌های توسعه علم آمار در ایران:
برنامه‌ریزی و نقشه راه با ظهور علوم بین‌رشته‌ای

چهارشنبه  ۹۹/۰۵۱ ساعت ۱۸

سلسله وبینارهای آمار رسمی:
استفاده از روش‌های متن‌کاوی و یادگیری آماری در آمار رسمی
(سخنران: خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی)

چهارشنبه ۹۹/۰۵/۱۵ساعت ۱۸

مهارت افزایی در دوره کارشناسی آمار: پیشنهادها و تجربه‌ها
(سخنرانان: دکتر سیدجمال میرکمالی و دکتر رحیم محمودوند)

چهارشنبه ۹۹/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸

تجربه‌هایی از تهیه‌ طرح نمونه‌گیری با تاکید بر طرح آمارگیری نیروی کار (سخنران: آقای علی رحیمی)

چهارشنبه ۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۸

A Geometric Characterization of some foundational concepts and its Applications
(سخنران: دکتر سیامک نوربلوچی)

چهارشنبه ۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸

 
شایان ذکر است که شرکت در سلسله وبینارها صرفا برای اعضای انجمن امکانپذیر بوده و در صورت عدم وجود محدودیت زیرساخت فضای مجازی در تعداد شرکت کنندگان، شرکت در وبینارهای دو جلسه اول به صورت رایگان برای تمام افراد متقاضی پیش‌بینی شده است. برای عضویت در انجمن آمار به آدرس زیر مراجعه شود
ضمنا آدرس برگزاری وبینارها بر روی سرور دانشگاه تهران به آدرس زیر است:
 برای استفاده از این سامانه بایستی نرم‌افزار آدوبی کانکت را نصب کنید. نسخه تحت ویندوز را می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید.
در صورت عد م آشنایی با این سیستم، راهنما و آموزش تصویری ورود به وبینار تحت بستر ادوب کانکت ببینید:
:همچنین  وبینار علم داده‌ها از طریق لینک زیر نیز به صورت  اجرای زنده پخش خواهد شد
 
انجمن آمار ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.576.fa
برگشت به اصل مطلب