انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
گزارش جلسۀ هیئت رئیسۀ مرکز آمار ایران و هیئت مدیرۀ انجمن آمار گزارش جلسۀ هیئت رئیسۀ مرکز آمار ایران و هیئت مدیرۀ انجمن آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 

جمع‌بندی تفاهمات انجام شده در این جلسه به طور خلاصه به شرح زیر است:

 • معرفی نمایندۀ مرکز آمار و پژوهشکدۀ آمار در انجمن آمار
 • عضویت حقوقی مرکز آمار ایران، پژوهشکدۀ آمار و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها در انجمن آمار
 • تشویق سازمان‌های عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار برای عضویت حقیقی در انجمن آمار
 • تلاش در جهت ترویج سواد آماری از طریق انجام مصاحبۀ استادان آمار دانشگاه‌ها با خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها
 • عضویت انجمن آمار در شوراها و کمیته‌های علمی مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار
 • برگزاری بازدیدهای علمی و کارآموزی دانشجویان رشتۀ آمار در مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار
 • همکاری مادی و معنوی مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار در کنفرانس‌ها و سمینارهای تخصصی آمار
 • برگزاری میزگرد مرتبط با آمار رسمی توسط مرکز آمار ایران و پژوهشکدۀ آمار در پانزدهمین کنفراس‌ آمار یزد
 • حمایت مرکز آمار ایران از  پایان‌نامه‌ها و رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینۀ آمار رسمی
 • همکاری و حمایت مرکز آمار ایران در فرایند تصویب قانون تشکیل سازمان نظام آمارشناسی کشور
 • تخصیص بخشی از خبرنامۀ انجمن آمار به موضوعات آمار رسمی و واژه‌نامۀآمار رسمی
 • انجام مطالعات علمی توسط انجمن آمار ایران در زمینۀ سرشماری‌های ثبتی‌مبنا
 • برگزاری میزگرد و نشست‌های تخصصی مشترک توسط مرکز آمار ایران، پژوهشکدۀ آمار  و انجمن آمار
 • درج اخبار و رویدادهای مرکز آمار ایران و پژوهشکدۀ آمار در خبرنامۀ انجمن آمار از طریق نمایندۀ انجمن در مرکز آمار
 • تشکیل کارگروه اجرایی آمار رسمی برای پیگیری مصوبات جلسه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.509.fa
برگشت به اصل مطلب