انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۵ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.501.fa
برگشت به اصل مطلب