انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.499.fa
برگشت به اصل مطلب