انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
نامه دعوت به سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی نامه دعوت به سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۷ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.473.fa
برگشت به اصل مطلب