انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/8 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.458.fa
برگشت به اصل مطلب