انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
اطلاعیه اطلاعیه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/25 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.451.fa
برگشت به اصل مطلب