انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
گزارش نماینده انجمن در اولین مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی در سال 1398 گزارش نماینده انجمن در اولین مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی در سال ۱۳۹۸

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/12 | 
 
گزارش اولین مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه انجمن­های ایرانی علوم ریاضی در سال ۱۳۹۸
 
اولین مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه انجمن­های ایرانی علوم ریاضی در سال ۱۳۹۸ در تاریخ ۲۰/۰۴/۹۸ با حضور اعضای اتحادیه انجمن­های ایرانی علوم ریاضی و نمایندگان انجمن‌های عضو در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، برگزار گردید. در این جلسه که با ریاست آقای دکتر محمدزاده برگزار شد، گزارشی از فعالیت­های یک سال گذشته اتحادیه ارائه شد. در این جلسه همچنین گزارش مالی و خزانه­ داری اتحادیه توسط آقای دکتر بابلیان ارائه شد و سپس آقای دکتر رستمی به عنوان بازرس اتحادیه، پس از تایید گزارش مالی، پیشنهاداتی برای بهبود فعالیت‌های اتحادیه به شرح زیر ارائه نمودند.
 
  • انجام فعالیت‌های اتحادیه در راستای برنامه راهبردی اتحادیه پس از تصویب در مجمع
  • دعوت از اعضای نمایندگان انجمن‌های عضو اتحادیه در جلسات اتحادیه
  • اطلاع‌رسانی فعالیت‌های اتحادیه از طریق رسانه‌ها
  • طراحی فرم جدیدی برای ارزیابی اتحادیه‌ها
 
در این جلسه آقای دکتر رستمی گزارشی از ضرورت تدوین برنامه راهبردی اتحادیه بیان کردند و پس از بررسی برنامه راهبردی ۵ ساله اتحادیه، کلیات برنامه تصویب شد و مقرر گردید نظرات نهایی انجمن‌ها در خصوص برنامه راهبردی حداکثر ظرف مدت یک‌ماه به اتحادیه ارسال گردد. در این جلسه همچنین برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۸ اتحادیه ارائه شد.

 
                                                                                                                                                                        زهرا رضایی قهرودی
نماینده انجمن آمار در مجمع عمومی اتحادیه انجمن­های ایرانی علوم ریاضی
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.443.fa
برگشت به اصل مطلب