انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
گزارش شرکت نماینده انجمن آمار ایران در بیست و پنجمین جلسه کمیته بخشی آمار جمعیت گزارش شرکت نماینده انجمن آمار ایران در بیست و پنجمین جلسه کمیته بخشی آمار جمعیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۲ | 
گزارش بیست‌وپنجمین جلسه کمیته‌ی‌ بخشی آمارهای جمعیت
 
بیست ‌و پنجمین جلسه‌‌ی کمیته‌ی‌ بخشی آمارهای جمعیت در تاریخ ۲۸/۰۳/۹۸ در مرکز آمار ایران و با حضور اساتید دانشگاه، نمایندگان دستگاه‌ها و نماینده انجمن آمار ایران برگزار گردید. در این جلسه گزارشی از روند مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در کشور بر اساس آمار ثبتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ثبت احوال کشور ارائه شد. بر اساس این گزارش میزان مرگ ومیر نوزادان و کودکان زیر پنج سال در سال ۱۳۹۵ به ترتیب حدود  ۱۵ و ۱۲ در هزار بوده است.
در این جلسه همچنین گزارشی در خصوص نرخ بی‌سوادی بر اساس طرح نیروی کار در سال‌های بین دو سرشماری مرکز آمار ایران ارائه شد. از آن‌جا که وضع سواد و سطح تحصیلات از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها به شمار می‌رود و این اطلاعات از مهمترین آمار و اطلاعاتی است که تاکنون از نتایج سرشماری‌ها منتشر شده است، به دلیل فاصله زمانی بین اجرای سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن و همچنین نیاز به اعلام نرخ باسوادی به صورت سالانه در سطح ملی و بین المللی، ارایه شاخص‌های وضع سواد از طرح‌های نمونه‌ای مرکز همچون طرح نیروی کار که به صورت سالانه اجرا می‌شود، مد نظر قرار گرفت. نتایج مطالعات مرکز آمار حاکی از این است که طرح نیروی کار در بخش وضع سواد، شاخص‌های قابل قبولی در سطح کشور و استانی ارایه می‌دهد. در این طرح، حجم نمونه بالا ، قابلیت تعمیم شاخص‌ها تا سطح استان را فراهم نموده است. در این جلسه، مقایسه نرخ باسوادی طرح نیروی کار و سرشماری‌های  ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نشان داد که می‌توان از طرح نیروی کار برای اعلام نرخ‌های مربوط به وضع سواد برای سال‌های بین سرشماری‌ها بهره برد، با این شرط که برای کاربران منبع داده معرفی شود.


                                                                                                 زهرا رضایی قهرودی
نماینده انجمن آمار در کمیته‌ی‌ بخشی آمارهای جمعیت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.442.fa
برگشت به اصل مطلب