انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
گزارش بیستمین مسابقه دانشجویی آمار کشور گزارش بیستمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/31 | 

باسمه تعالی 
گزارش بیستمین مسابقه دانشجویی آمار کشور 
بیستمین مسابقه دانشجویی آمار کشور در روز ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری انجمن آمار ایران برگزار گردید. در این دوره از مسابقات ۱۳ تیم دانشجویی هریک متشکل از ۳ دانشجو شرکت کردند که دانشگاه‌های شرکت کننده عبارت بودند از:

۱-دانشگاه بجنورد
۲-دانشگاه بیرجند
۳-دانشگاه تهران
۴-دانشگاه زنجان
۵-دانشگاه سمنان
۶-دانشگاه شهید بهشتی
۷-دانشگاه علامه طباطبایی
۸-دانشگاه صنعتی اصفهان
۹- دانشگاه  فردوسی مشهد
۱۰-دانشگاه قم
۱۱- دانشگاه کاشان
۱۲- دانشگاه مازندران
۱۳-دانشگاه نیشابور
  سوال‌‌های مسابقه در دو بخش نظری و کاربردی طراحی شده بود که سوالات توسط دبیر کمیته علمی از گروه‌های آموزشی و اساتید آمار  کشور جمع آوری و سوالات نهایی توسطکمیته علمی مسابقه متشکل از اعضای زیر انتخاب شدند.
۱-دکتر اکبر اصغر زاده (دانشگاه مازندران )
۲-دکتر محمد امینی (دبیر علمی-دانشگاه فردوسی مشهد )
 ۳- دکتر حبیب جعفری (دانشگاه رازی کرمانشاه)
  ۴- دکترمحمد خراشادیزاده  (دانشگاه بیرجند)               
۵   دکتر محمد خراطی (دانشگاه شیراز)
 ‌‌‌‌


آزمون بخش نظری از ساعت۸:۳۰
تا ۱۱:۳۰ و بخش کاربردی از ساعت ۱۵تا ۱۷.۳۰ روز ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸  برگزار گردید. تصحیح اوراق و اعلام نتایج، توسط اعضای کمیته علمی مسابقه از ساعت ۱۵ تا ۲۳همان روز صورت گرفت و نتایج اولیه مسابقه در همان شب به تمام تیمها اطلاع رسانی شد تا در صورت اعتراض نسبت به نتایج اعلام شده کتبا به دبیر کمیته اعلام شود. اعتراض های رسیده صبح روز ۲۰ تیر ماه  بررسی و مطابق با آیین نامه مسابقات نتایج نهایی ساعت ۱۰:۳۰ همان روز در جلسه ای  با حضور  اعضای کمیته علمی و سرپرستان تیم‌ها اعلام  شد. در این جلسه دبیر کمیته علمی مسابقه گزارشی از روند طراحی سوالات، آزمونها و نحوۀ انتخاب تیم‌ها و نفرات برتر ارائه نمودند. همچنین  نظرات و پیشنهادات حاضرین به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی مسابقات دانشجویی آمار شامل:  محل برگزاری مسابقه بیست و یکم؛ نحوه  امتیازبندی تیم‌ها و نوع جوایز ارائه شد  تا  پس از جمع بندی توسط دبیر کمیته علمی برای تصمیم گیری نهایی به انجمن آمار ارسال گردد.
گزارش عملکرد تیم برتر کاربردی؛ چهار تیم برتر و  نفرات برتر  انفرادی  به شرح زیر مورد تایید و ارائه می شود.:
 
نمره نهایی۱۰۰ نمره بخش کاربردی ۴۰ نمره بخش
نظری ۶۰
رتبه انفرادی اسـامی دانشـجویـان کد دانشجو سرپرست تیم دانشگاه کد
۳۷۵/۵۳ ۱ حمید جهانی ۵۲ دکتر وحید رضایی تبار دانشگاه علامه طباطبایی ۱
۰۴/۳۸ ۵/۱۱ ۳۷۵/۱۷ ۸ مهدی حسنی ۵۴
۸۷۵/۸ ۱۵ محمد مجتبی دربندی ۶۰
۵/۱۸ ۳۷۵/۹ ۱۴ امیر حسین امینی ۶۲ دکتر شیرین شجاعی دانشگاه شهید بهشتی

۲

۷۹/۳۴ تیم برتر کاربردی ۸۷۵/۱۵ ۹ حانیه میر محمدی ۴۷
۶۲۵/۲۳ ۴ حدیثه ناطقی ۴۶
۸۷۵/۱۱ ۱۲ لیلا اخوان نیاجی ۵۹ دکتر مریم کلکین نما دانشگاه صنعتی اصفهان  
۳
 
۲۵/۲۵ ۳۷۵/۴ ۱۲۵/۳۲ ۲ پویا علی نیان ۴۱
۸۷۵/۱۸ ۷ رضا یار محمدی ۴۸
۲۳ ۵ پریسا سرشکی ۵۳ دکتر مرتضی امینی
 
دانشگاه تهران
 
۴.
۲۳ ۱۲۵/۲ ۲۶ ۳ زهرا دهقانی ۴۲
۶۲۵/۱۳ ۱۱ سارا عرب ۴۹
                                                        نفرات برتر انفرادی (با حداقل ۴۰ درصد میانگین سه نمره  اول فردی: ۸۷/۱۴)
نمره امتحان
نظری از ۶۰
نام دانشگاه نام دانشجو رتبه انفرادی
۳۷۵/۵۳ دانشگاه علامه طباطبایی حمید جهانی ۱
۱۲۵/۳۲ دانشگاه صنعتی اصفهان پویا علی نیان ۲
۲۶ دانشگاه تهران زهرا دهقانی تبار ۳
۶۲۵/۲۳ دانشگاه شهید بهشتی حدیثه ناطقی ۴
۲۳ دانشگاه تهران پریسا سرشکی ۵
۶۲۵/۲۰ دانشگاه مازندران رضا صالحیان ۶
۶۲۵/۱۸ دانشگاه صنعتی اصفهان رضا یارمحمدی ۷
۳۷۵/۱۷ دانشگاه علامه طباطبایی مهدی حسنی ۸
۸۷۵/۱۵ دانشگاه شهید بهشتی حانیه میرمحمدی ۹
۸۷۵/۱۴ دانشگاه فردوسی مشهد شادی محبی ۱۰
 
         متاسفانه در این دوره براساس آخرین اصلاحیه بند ۷ آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور (مصوب مهر ماه ۱۳۹۶) هیچ تیمی موفق به اخذ رتبه اول؛ دوم و سوم تیمی نگردید. همچنین براساس تصمیم کمیتۀ علمی، جایزۀ تیم برتر کاربردی به تیم‌ دانشگاه شهید بهشتی  به دلیل کسب بالاترین امتیاز بخش کاربردی؛  تعلق گرفت.
جوایز مسابقه در جلسه اختتامیۀ بیستمین مسابقه دانشجویی آمار کشور در روز پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸ به شرح زیر اعطا  گردید.
  1. به آقای حمید جهانی  نفر اول انفرادی مبلغ ۱۲ میلیون ریال جایزه نقدی انجمن آمار ایران و یک لوح تقدیر
  2. به  آقای پویا علی نیان نفر دوم انفرادی مبلغ ۸ میلیون ریال جایزه نقدی انجمن آمار ایران و یک لوح تقدیر
  3. به خانم زهرا دهقانی قبادی  نفر سوم انفرادی مبلغ ۶ میلیون ریال جایزه نقدی انجمن آمار ایران و یک لوح تقدیر
  4. به هریک از اعضای تیم دانشگاه شهید بهشتی  مبلغ یک میلیون  ریال جایزه نقدی انجمن آمار ایران و یک لوح تقدیر

        یادآور می‌شود به منظور تشویق دانشجویان شرکت کننده در مسابقات، براساس تبصره ۴ الحاقی به بند ۱۳ آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور، کلیه دانشجویان عضو تیم‌های شرکت کننده در مسابقات دانشجویی به مدت ۲ سال بدون پرداخت حق عضویت، عضو ناپیوسته انجمن آمار ایران خواهند شد و در این ۲ سال به انتخاب خود یکی از مجلات انجمن آمار را به طور رایگان دریافت می کنند.علاوه بر اساس تبصره ۵ الحاقی به بند ۱۳ آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور  این نفرات و تیم های برگزیده  به دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی دعوت می شوند. لازم به ذکر است صرفا هزینه ثبت نام مدعوین جهت شرکت در دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی بر عهده انجمن آمار خواهد بود.

                                                  دکتر محمد امینی
                                             دبیر کمیته علمی بیستمین مسابقه
                                                                          دانشجویی آمار کشور                           

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.440.fa
برگشت به اصل مطلب